I går letta Gerd Signe Grinde Håre, tillitsvald ved Gilde-bedrifta Terina i Sogndal, på trykket. Samstundes kom også meldinga om sjukdomstilfelle nummer 15 på grunn av E.coli-bakterien. Ein vaksen mann frå Hedmark denne gongen. Så langt er eitt barn død, fleire alvorleg sjuke.

Den frykta smitten er hittil konstatert i to uopna posar Gilde Sognemorr frå Terina i Sogndal. Ingen andre stader.

Dei 95 tilsette har forstått alvoret.

Første gong

— Det har vore forferdeleg. Ei trist veke. Noko av det verste eg har opplevd på mine førti år her på Gilde.

Det er pressekonferanse i kantina. Denne kantina har siste veka vorte ein møtestad for fortvila kollegar, og arena for ei rekke meir formelle interne møte.

Gerd Signe Grinde Håre snakkar til journalistar for første gong. Ho er tillitskvinne for dei 95 tilsette i Sogndal, og også for dei drygt 250 andre i Terina-bedriftene i Noreg.

På veg inn har ho fortalt oss kor uvant ho er med pressefolk og media. Om korleis ho siste veka konsekvent ikkje har svara på telefonanrop der nummeret var ukjent. Det spela inga rolle om ho var på jobb eller heime.

— Media er ikkje det ein elskar mest i ein slik situasjon. Eg har vore langt meir oppteken av å ivareta oss som jobbar her. Vi har hamna i ein fortvila situasjon, men det er enda verre for dei som har blitt råka av dette, påpeikar ho.

Håre fortel om sjokket da deira produkt brått kom i søkelyset, og om korleis det var gjennom avisene å få vite at Mattilsynet ville ta avføringsprøver av dei tilsette.

No har Mattilsynet beklaga framgangsmåten. Støtte frå leiinga i Terina og Gilde har ho berre godt å seie om.

- Feilaktig fokus

I går kom også prøvesvar som gjorde det ein smule lettare å stå fram og representere Terina-arbeidarane. 63 prøver som Gilde sjølv har tatt frå produksjonsanlegg og - utstyr viste seg å vere heilt fri for smitte. Testen fortel at anlegget vårt er reint, konstaterer sjef ved Terina Sogndal, Per Steinar Sviggum.

I kombinasjon med meldinga frå den kommunale smittevernlegen i Sogndal, Per Stensland, indikerer dette sterkt at smitten har kome inn i spekepølsene via råvarene og ikkje på grunn av mangelfull hygiene ved Terina Sogndal.

For Stensland gjekk svært langt i å hevde at smitten ikkje stammar frå nokon av arbeidarane. Han er likevel i full gang med å ta blodprøver av tilsette.

— Skulle vi finne at nokon har hatt smitten, så tyder dette ikkje at vedkommande var årsaka til smitteutbrotet, sa Stensland. - Tilsette kan ha blitt smitta gjennom Sognemorr, på same måte som alle andre. Vi har all grunn til å tru at smitten stammar frå ein dyrebesetning.

Informasjonssjef Grete Skundberg i Gilde Vest har også hatt ei travel og tung veke. Men i går kunne ho endeleg gjere meir enn å legge seg flat:

— Vi tolkar dette som om eventuelle smitteberarar blant dei tilsette er smitta anten gjennom å ete infisert pølse eller på annan måte i arbeidet. Det har vore retta eit feilaktig fokus på dei tilsette her i Sogndal, slo infosjefen fast.

Reint alvor

Seansen i kantina er over. Vi skal få sjå produksjonsanlegget der dei fatale spekepølsene vart produsert.

Både Gildefolket og journalistane må gjennom garderoben der skillet mellom rein og urein sone går.

På med kvite papirkjeledressar, kyse og eingangskalosjer. Munnbind til dei skjeggete, av med alle armbandsur, ringar og andre smykke. Klar beskjed om å ikkje sette frå oss kamera eller andre skitne gjenstandar nokon stad i anlegget.

Det viser seg at papirkjeledressen min har fått ei lita rift på eine buksebeinet. Inga bøn; av med den, på med ein ny og heil. Deretter er det vask av hender for heile gjengen.

Hygiene er blodig alvor, i alle fall no.

Vi togar ned ei metalltrapp, entrar ein hall av glattskurte golv og skinnande maskinliner i rustfritt stål. Alt nedvaska og desinfisert, ikkje ein bakterie i sikte.

Gerd Signe Grinde Håre viser meg maskinen som har produsert dei infiserte spekepølsene. To pakkar er funne. To 120 grams pakkar Sognemorr som kom ut på dette skinnande kvite transportbeltet.

60 millionar på lager

I den skinnande hallen er det stille. Produksjonen vil ikkje bli starta før alt er gjort i jakta på smittekjelda, og Mattilsynet har gjeve grønt lys.

I mellomtida står 80 tonn ferdig og halvferdige produkt verd 60 millionar på lager og ventar.

For sjølv industrispekemat tar mellom ti og tolv veker i produksjon. Terina skal no ivareta desse verdiane, samtidig som dei skal kunne garantere at produkta dei sender ut er friskmelde.

MARERITT: Tillitsvald Gerd Signe Grinde Håre har ikkje opplevd verre på sine 40 år ved Gilde-anlegget i Sogndal.FOTO: PER MARIFJÆREN