Eek-Larsen hopper om bord i båten. Det viktigste for å utføre det årlige ærendet på Hjelteneset er med. Malerkost og svart maling.

Det var en vinterdag i 1944 at en motortorpedobåt med norsk mannskap kjørte inn Hjeltefjorden. Båten kom fra Shetland. Oppdraget var å senke et bytte som skulle komme fra Bergen. De lå og ventet på fienden ved Hjelteneset. En mann holdt utkikk med kikkert fra land og mens de ventet gikk 25 år gamle Knut Red Mohn i land på neset og malte bokstavene LEVE NORGE.

— Fedrelandskjærligheten var selvsagt stor. Kanskje gjorde han det for å vise sine landsmenn at de hadde vært der, at hjelpen var like rundt hjørnet, sier Eek-Larsen.

Byttet den gangen i 1944 viste seg å være en tysk u-båt som kom fra bunkeren på Laksevåg. Da den rundet neset, fyrte det norske mannskapet løs. U-båten fikk skader og måtte returnere. Knut Red Mohn og de andre nordmennene kom trygt tilbake til Shetland.

Det var da Eek-Larsen kjøpte hytte på Askøy i 1959 at han oppdaget bokstavene første gangen. Da han noen år senere fikk høre historien bak, bestemte han seg for å friske opp malingen hvert år.

Oppfriskningen har også noen år blitt forfriskende for maleren. Ett år skulle Eek-Larsen klatre ned til sjøen oven ifra. Da ble han angrepet av tjeld som trodde han skulle ta reirene deres. I det han viftet bort fuglene, falt både mannen og malingen i sjøen.

— Jeg gjør dette som en honnør til dem som kjempet for fedrelandet under krigen. De fikk ikke så mye ros. Vi lever jo i et fritt Norge i dag takket være dem, sier Johan Eek-Larsen.