• Nå føler jeg meg helt frisk. Så hvis helsa holder, kommer jeg til å stå på videre, sier Steinar Bastesen, som er i Bergen i dag.

Den fargerike og frittalende hvalfangeren og stortingsrepresentanten er i Bergen for å hjelpe til med lanseringen av Kystpartiets lokallag.

— Jeg hadde aldri trodd at jeg kunne være med i Bergen i dag, sier Bastesen, som har vært ute politikken en stund på grunn av sykdom. - Men nå føler jeg meg så frisk at jeg har lyst til å stå på videre i politikken, hvis folk vil ha meg da.

Ringrev på topp

Kystpartiet, med én mann på Stortinget (Bastesen), akter å stille liste ved kommunevalget til høsten, og som listetopp i Bergen vil partiet sette opp en gammel ringrev; Harald Kremner.

— Vi skal nominere i slutten av februar. Jeg er blitt spurt om jeg vil stille som førstekandidat, og det kommer jeg til å svare ja på, sier Harald Kremner til Bergens Tidende.

Sparket fra Frp

Partiet får dermed en førstekandidat med atskillig politikererfaring fra bergenspolitikken. Frem til 1991 representerte Kremner Fremskrittspartiet, og den siste perioden var han kommunalråd for skole i Bergen.

— Deretter meldte jeg meg ut av partiet på grunn av alt bråket, og det bråket har jo bare fortsatt, sier Kremner.

Senere ble han for sikkerhets skyld også ekskludert. Deretter forsøkte han uten hell å finne fotfeste andre steder i politikken, bl.a. i Pensjonistpartiet

I EU med ræven bar

— Hva er Kystpartiets store sak?

— Vi har et skikkelig program, og vi sier et rungende nei til EU. Hvis Norge blir medlem, vil kystbefolkningen stå der med ræven bar, som vi sier i Bergen.

— Hva vil Kystpartiet foreta seg i Bergen?

— Vi vil avskaffe byrådet og bydelsstyrene. Det koster bare en masse penger. Så vil vi gjeninnføre formannskapsmodellen, som Bergen hadde tidligere.

— Og ellers?

— Ja, vi vil selvfølgelig avskaffe bomringen, og bygge veitunnel til Arna. Når det gjelder bybanen, er vi i tvil. Det må i hvert fall foreligge en positiv vurdering fra Transportøkonomisk Institutt.

KLAR TIL KAMP IGJEN: Steinar Bastesen var i dag i Bergen for å skape oppmerksomhet om Kystpartiet.
FOTO: MARIT HÆREID