Folk med lang utdanning har færre fysiske plager og sliter mindre med angst og depresjon enn de med kort utdanning. Det viser en fersk studie fra Haukeland Universitetssykehus.

Takler kriser best

— Vi ser at personer med lang utdanning takler kriser best og sliter derfor mindre med angst og depresjon, sier Ingvar Bjelland, overlege for barne- og ungdomspsykiatri i Helse Bergen.

Over 30 tusen har deltatt i undersøkelsen som har gått over elleve år.

Første undersøkelse

Det har tidligere blitt gjort forsøk på å finne en sammenheng mellom høy utdanning og lavt depresjonsnivå.

— Men dette er første undersøkelse som dokumenterer sammenhengen over tid, sier Bjelland.

— Vi mener at de med lang utdannelse er mer motstandsdyktige og bedre i stand til å takle kriser, sier han. Dette mener Bjelland kan henge sammen med trening i å se situasjoner fra flere sider og mer kunnskap om helse. Nettopp helse er en avgjørende faktor.

Mindre fysisk aktive

— Man ser at folk med kortere utdanning er mindre fysisk aktive og har flere fysiske plager. Dette kan igjen føre til angst og depresjon, sier Bjelland. Mer røyking, usunn livsstil og flere økonomiske vansker er også avgjørende.

— Funnene våre er slik vi trodde de skulle være, sier han.

Diskuter saken under!

UTDANNING HJELPER: De som tar lang utdanning blir bedre rustet til å takle kriser senere i livet. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen, Scanpix