Fungerende gruppeleder for Ap i bystyret, Marte Mjøs Persen, sier det er veldig bra at sentrumspartiene ønsker å ta ansvar for budsjettet.

Persen påpeker at Bergen er i en sårbar situasjon med et mindretallsbyråd som leter etter flertall for budsjettet sitt.

Hvis de ønsker flertall om køprising, hvorfor går de da til de to partiene som er mot dette i bystyret

Ove Sverre Bjørdal (Sp)

— Arbeiderpartiet er enige med disse partiene om mye, spesielt når det kommer til miljø, byutviklings- og sosialpolitikken. Byrådspartiene står langt fra de grønne sentrumspartiene på disse politikkområdene.

Kan forhandle

Dersom H og Frp ikke kommer til enighet med den nye sentrumsalliansen, står Ap klare til å forhandle med dem for å komme til enighet om et budsjett.

— Vi har styrt Bergen med KrF før, og vi stemmer sammen med Venstre i en rekke saker, så jeg tror vi kan komme til enighet om mye.

Persen ser ikke frem til budsjettforslaget fra byrådspartiene i september. Her mener hun det vil komme kutt i flere av tjenestene som kommunen ikke er lovpålagt å utføre.

— De står for andre prioriteringer enn vi ønsker. Byrådet har satt Bergen i en umulig økonomisk situasjon, og det vil merkes neste år. Jeg frykter kutt for barnehager og sykehjem. Våre prioriteringer ligger nok nærmere for sentrumspartiene.

Vil ha køprising

Gruppelederen peker på en av sakene som Byluftlisten, V og KrF selv fremmet under pressekonferansen, nemlig køprising. Dette er noe som alle de tre partiene ønsker, og som det er flertall for i bystyret etter at KrF trakk seg fra byrådet.

— Dette er et virkemiddel som vil gi bedre luft i Bergen, og som vi kan bruke til å gi et bedre kollektivtilbud. Det er flertall for dette i bystyret, men det flertallet kommer ikke fra H og Frp.

- Er dere klare for å ta over styringen allerede fra i høst?

— Ap vil alltid være beredt til å ta ansvar. Men det er ikke parlamentarisk grunnlag for å få til et skifte per i dag. Den situasjonen som Bergen står overfor i dag, er det H og Frp som må ta ansvar for. Dersom Venstre, Krf og Byluftslisten vil ha et grønnere Bergen, så er vi er klare for å forhandle om en grønnere politikk for Bergen etter valget neste år.

- Men byrådspartiene kan ikke styre på et budsjett fra dere og sentrumspartiene?

— Vi er alltid beredt til å ta ansvar. Er det en grønn pakke disse sentrumspartiene er ute etter, kan de gjerne komme til oss. I grønne saker står de langt fra byrådet.

Mens Høyre og Frp har 31 stemmer, og mangler tre stemmer for å få flertall blant de 67 bystyremedlemmene, vil en slik koalisjon trenge enda flere stemmer. De vil kun komme opp i 29, og trenger dermed støtte fra flere i sentrum og på venstresiden til et budsjett.

Veldig få saker

Ove Sverre Bjørdal i Sp synes det er forbausende at de tre partiene presenterer så få saker de vil samarbeide om.

— Og i de sakene de trekker frem, så er det andre enn Høyre og Frp som går lenger enn dem. I miljøsakene står vi, SV og MDG nærmere dem.

Bjørdal tror denne saken handler om at KrF har behov for å samarbeide med noen, slik at det ikke bare er dem som får ansvaret for å lande et budsjettflertall med byrådspartiene.

— De slipper også at byrådet forhandler parallelt med KrF og V.

Han synes det er rart at de ikke har forhandlet seg frem til konkrete saker, og viser blant annet til køprising som en åpenbar samarbeidssak.

— Hvis de ønsker flertall om køprising, hvorfor går de da til de to partiene som er mot dette i bystyret?

- Kjekt å høre

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) sier «det er kjekt at disse partiene ønsker å være konstruktive medspillere». Hun merker seg kritikken fra Venstre, som mener byrådet har vært alt for lite flink til å byutvikle Bergen på en miljøvennlig måte, og svarer slik på den:

-Jeg tror det er mye vi kan bli enige med Venstre om. Men nå har de fremdeles ikke kommet til oss med konkrete saker, og jeg har ikke hatt anledning til å snakke med dem ennå. Men vi får se hvor langt forhandlingene fører oss.

Byrådslederen vil fremdeles ikke kommentere hvorvidt det blir økning i eiendomsskatten fra høsten av.

— Det vil bli synliggjort når vi legger frem budsjettet 17. september.