ELISABETH LANGELAND MATRE

KRISTER HOAAS

Oppskriften til den private idretts-SFOen i Fyllingsdalen som vi presenterte i gårsdagens avis, høster positive reaksjoner hos oppvekstbyråd Hans Carl Tveit.

— Modellen Fyllingen idrettslag har valgt er interessant for oss, sier Tveit.

Han stiller seg positiv til private skolefritidsordninger. Målet er likevel at Bergen kommune selv klarer å gi et tilfredsstillende tilbud.

Men prisen på 1395 kroner, som Fyllingen Idrettsskole tar for sitt SFO-tilbud, klarer han ikke å konkurrere med.

— Målet er å bli bedre på innhold, men prisen på det kommunale tilbudet blir det samme, sier Tveit.

Enkelte kommunale skolefritidsordninger i Bergen har i dag egne avtaler med lag og organisasjoner for å få et bredere tilbud til barna som går der. Dette må foreldre stort sett betale ekstra for ut over de 2.065 kronene de punger ut med per barn for hel SFO-plass.