Et annet 20-øres frimerke fra 1895 gikk for 32.000 kroner under Kjell Germetens frimerkeauksjon i Oslo.

Forklaringen på de høye prisene på disse merkene er at frimerkene ikke er blitt stemplet. Med stempel ville prisene vært betraktelig lavere, opplyser Germeten til NTB.

Totalt ble det omsatt frimerker, postkort og gamle brev for 6,6 millioner kroner på auksjonen. I tillegg til 20-øres frimerkene, var en frimerkeserie fra 1955 en av godbitene for frimerkesamlerne som var møtt fram.

Serien ble utgitt til en frimerkeutstilling i Oslo i 1955 og kostet da 1 krone og 5 øre. For å få kjøpt en slik serie måtte man løse inngangsbillett, som kostet 1 krone. En frimerkesamler løste 60 billetter og kjøpte 60 frimerkeserier som han fikk stemplet med utstillingsstempelet.

Disse frimerkene ble budt fram på auksjonen med en utropspris på 5.000 kroner, og tilslagsprisen ble hele 52.000 kroner.

(NTB)