Dette lite hyggelige synet møtte driftsleder Oddmund Dingen og de andre folkene fra Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) da de kom på inspeksjon på Håøy i Meland kommune. I løpet av siste helg har noen utøvd grovt hærverk på to av bygningene i friluftsområdet.

— Deler av dette uteområdet var tilgriset med boss og bålrester. Det så ut som en bossfylling her, sier Dingen og viser Bergens Tidende rundt på Håøy.

Naust ramponert

— På et konsentrert område plukket vi minst 50 tomme ølflasker, mange av dem knust mot steiner. Et massivt trebord ved en sittegruppe er blitt ødelagt. Noen har regelrett brukt det til grill og har brent et digert hull i bordplaten, forteller han mens han oppgitt rister på hodet, sier han.

— Naustet ble utbedret med helt ny kledning i vår. Bygget er et tilbud til folk som kommer til Håøy med robåt eller kajakk, sier Dingen.

— Her kan de overnatte på enkelt vis under tak. Naustet er så sterkt ramponert at det nå er mindre egnet. Nå i sommersesongen har vi det så travelt med å stelle alle friluftsområdene, at vi ikke har tid til å reparere naustet og utedoen før til vinteren. Det er synd for de brukerne som kommer til Håøy i sommer og som hadde planlagt å bruke naustet, sier Dingen

Omfattende arbeid

Driftsleder Dingen har 5 mann med seg i driftsavdeling i BOF. I tillegg er noen lokale tilsynsmenn knyttet til arbeidet med å stelle noen friluftsområder. Å holde de 180 friluftsområdene i orden og velstelte, krever betydelig arbeidsinnsats.

Om vinteren repareres kaier, hus, broer, stier og veier. Er for eksempel en bro eller et gjerde i dårlig forfatning, kan det utgjøre en risiko for publikum. Sikkerheten har høyeste prioritet.

Trær og busker må fjernes. Før sommersesongen må strender ryddes. Orkanen Inga som herjet kysten i vinter, førte til at det var ekstra mye skrot og boss i fjærene rundt om i fylket i vår. Dette har medført mye ekstra oppryddingsarbeid. Mange badestrender skal ha tilkjørt skjellsand, 80 stupebrett skal settes opp og bosspann utplasseres.

Mye hærverk

I sommersesongen består arbeidet i å holde naturperlene fri for boss, spyle de 70 toalettene rene med jevne mellomrom, slå gresset på 65 av områdene og rydde badestrender for rusk og rask, tømme bosspann og knuste øl- og rusbrusflasker.

— Ikke engang redningsbøyene som i en gitt situasjon kan redde liv, får henge i fred. Ofte er de borte etter at de er blitt kastet på sjøen. Vi vet ikke med sikkerhet hvem som står bak. Men vi regner med at det er ungdomsgjenger som herjer her. Motorbåtfolk er det neppe. De er generelt flinke til å rydde etter seg i friluftsområdene, sier Dingen.

Ta med bosset!

— Fordi vi ikke har kapasitet til å tømme alle bosspannene hver dag, kan de lett bli fylt opp på fine dager når mye folk oppsøker friluftsområdene. Vi henstiller publikum om å ta med seg boss og ikke sette det fra seg på utsiden av bosspannene, sier Dingen.

Hærverk og tilgrising til tross: Turister, bergensere og innbyggerne i omegnskommunene kan glede seg over det omfattende arbeidet de BOF-ansatte gjør for å holde friluftsområdene i fin stand.

UTEGRILL: Bordplaten av tre er brukt til utegrill.<p/>JAN M. LILLEBØ(foto)
ØDELAGT: Innvendig panel på en av veggene i en utedo er røsket løs for å bli brukt til bålved.<p/>JAN M. LILLEBØ(foto)
HÆRVERK: Driftsleder Oddmund Dingen rydder opp i naustet som er utsatt for hærverk og tilgrising av boss.<p/>JAN M. LILLEBØ(foto)