De frikjente kommer til å kreve minst tre millioner kroner for urettmessig straffeforfølgning. Utgiftene til privatetterforsker Ola Thune alene er på 900 000 kroner, skriver Bergensavisen.

Frikjent

De to var tiltalt for medvirkning i overlagt drap på Øyvind Bjarte Madsen i Åsane i april 2000. Først ble de frikjent i Bergen tingrett. 12. mars ble de også frikjent i ankesaken i Gulating lagmannsrett.

Forsvarsadvokat John Christian Elden som forsvarte 28-åringen, bekrefter overfor BA at et erstatningskrav vil foreligge innen 25. april når dommen offisielt er rettskraftig. Elden ønsker foreløpig ikke å opplyse om hvilke summer det kan bli snakk om.

I følge BA vil kravet fra de to frikjente ligge på over 1,2 millioner for hver av de to. Dette var summen fetteren til Birgitte Tengs ble tilkjent, etter at han ble frikjent for drapet på Birgitte Tengs.

900.000 for Thune

Privatetterforsker Ola Thune ble engasjert av Elden for å avdekke mangler og svakheter i politiets etterforskning. Thunes totale utgifter er på rundt 900.000 kroner. Vel anvendte penger, ifølge Elden.

— Fantastisk at han har løst saken; fått to tilståelser og hindret to uriktige domfellelser for en brøkdel av de utgiftene politiet har brukt på å prøve å få uskyldige dømt, sier advokaten til BA.