RUNE CHRISTOPHERSEN

BT skrev i går om mannen som ble frikjent for seksuelle overgrep, til tross for at sæden hans ble funnet på jentens bukse.

Selv om bevisene i saken ikke holdt til domfellelse, mener retten at det er klart sannsynlig at 67-åringen har misbrukt barnet. Derfor må han betale henne 50.000 kroner i oppreisning.

Sæd-planting «utenkelig»

Dermed slipper han langt billigere enn i tingretten, der han ble dømt til å betale 125.000 kroner.

Lagmannsretten mener det er «utenkelig» at tiltaltes sæd kan ha blitt plantet på buksen av jentens stefar, slik forsvareren, advokat Jørgen Riple, argumenterte for.

«Når det gjeld opplysningane som barnet gav i domaravhøyra er dei på fleire punkt så konkrete og av ein karakter som ikkje kan gje grunn til å tru at ho er manipulert av mor og/eller stefar til å beskrive slike reaksjonar. (...) Lagmannsretten finn det vidare utenkjeleg at seden som vart funnen på buksa til barnet er komen der på annan måte enn beinveges frå kjønnslemen til (tiltalte) idet han har hatt sedløysing», heter det i dommen.

Til tross for denne klare konklusjonen, valgte fagdommerne å ikke overprøve juryens kjennelse.

— Utfra denne ordlyden er det nærliggende å tro at frikjennelsen kunne blitt satt til side. Det kan ikke ha vært en helt enkel avgjørelse for fagdommerne, sier aktor i saken, statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

Det ønsker ikke lagdommer Ove Midttun å si noe om.

— Vi uttrykker vår mening i dommen, og ikke andre steder, sier han.

Måtte til psykolog

Jentens bistandsadvokat, Johan Eide, er kritisk til flere sider av saken.

— Forsvareren ble gitt anledning til å så tvil om mors og stefars troverdighet, uten at slik bevisførsel var varslet på forhånd og uten at han hadde bedt politiet etterforske forholdene. I en slik situasjon finner jeg det litt rart at lagmannsretten ikke valgte å utsette saken. Man kan ikke utelukke at dette har bidratt til å forvirre juryen uten grunn, mener Eide.

— Hvovidt dette er en saksbehandlingsfeil eller ikke antar jeg at statsadvokaten vil vurdere, sier han.

Bistandsadvokaten er fornøyd med at jenten får oppreisning, men mener beløpet er for lavt.

Retten påpeker at 67-åringen var en bestefarsfigur for barnet, og eneste omsorgsperson for henne flere timer daglig. Videre mener retten at jenten har hatt en negativ utvikling på grunn av overgrepet, og at hun er avhengig av hjelp fra psykolog.

«(Tiltalte) på si side har misbrukt slektskapen, svikta grunnleggjande i rolla som omsorgsperson og utnytta det at barnet var avhengig av han», heter det i den enstemmige dommen.