KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no— Jeg er forferdelig lettet og glad, men samtidig sjokkert. Jeg trodde ikke dette var mulig, sier Pamela Kay Reeves til Bergens Tidende. Sjeldne dommer Den amerikanske kvinnen som er bosatt i Bergen har opplevd det svært sjeldne å bli frifunnet for straff, men samtidig dømt til å betale erstatning i samme sak. Mer kjente eksempler på det samme er to drapssaker: O.J. Simpson-saken i USA og rettssaken mot fetteren til Birgitte Tengs. Reeves er dømt til å betale over 1,4 millioner kroner i erstatning til forsikringsselskapet Vesta for ildspåsettelse.- Jeg er overrasket over erstatningskravet, men lettet over at hun slipper fengsel. Trolig anker vi til Høyesterett, sier advokaten hennes, Thomas Randby. Brant ned - De siste to årene har vært forferdelige. Men min søster, mannen hennes og gode venner har virkelig stilt opp, sier Reeves.Den 30. desember 1998 brant huset hennes på Gyldenpris i Bergen ned til grunnen. Reeves og datteren hennes, som da var halvannet år, var ikke i huset da brannen startet. Politiet mente tidlig at brannen var påsatt av Reeves, men hun har hele tiden hevdet sin uskyld.Hun satt 30 dager i varetekt, og i mars i fjor dømte Bergen byrett henne til to års fengsel for å ha satt fyr på huset. Men hun anket til Gulating lagmannsrett. Nye eksperter Nye eksperter som vitnet i lagmannsretten, mente at brannen startet ved to koblingsbokser. Det kunne ha vært en jordfeil i huset, og strøm kan ha kommet på avveier, mente ekspertene.Fire av dommerne i Gulating lagmannsrett gikk inn for å dømme henne. De andre tre dommerne mente brannen kunne skyldes en jordfeil. For å avsi dom måtte fem av de syv dommerne i Gulating lagmannsrett være overbevist om at hun hadde tent på huset sitt.Kravet til bevis er lavere i erstatningssaker enn i straffesaker, og flertallet mente hun skulle dømmes til å betale erstatning.