Det vakte oppsikt da mannen i februar i år ble frikjent for voldtekt av en 14 år gammel jente.

Retten trodde på mannens forklaring om at han ikke forsto at jenten ikke ville ha sex med ham. Dermed ble han bare dømt for seksuell omgang med mindreårige.

Nå har Gulating lagmannsrett gjort om dommen, og dømt den unge mannen til tre års fengsel. Han må også betale offeret 80.000 kroner i erstatning.

Mannen og jenten var på samme fest da voldtekten fant sted. Etter at 20-åringen slo til en annen festdeltaker med en flakse, og oppførte seg truende, skal jenten ikke ha våget å gjøre motstand når han begynte å kle av henne. Retten mener 20-åringen burde ha skjønt ut fra situasjonen at jenten ikke ville ha sex med ham. Likevel gjennomførte han samleie med henne to ganger.

Retten finner ingen formildende omstendigheter. Tvert imot mener den at det er skjerpende at 20-åringen nå i ettertid virker å bebreide jenten fordi hun er blitt voldtatt.

Jenten skal ifølge dommen slite med store psykiske problemer etter det hun er blitt utsatt for. Det antas at hun vil trenge oppfølging i lang tid fremover.

— Min klient var knust etter at han fikk vite utfallet av dommen. Vi er selvsagt skuffet over avgjørelsen, sier 20-åringens forsvarer, advokat Fredrik Verling til BT.