Resultatet av et fire-fem timer langt drama på bakrommet bidro til et stykke rettshistorie. Og igjen var det en avgjørelse fra juryen i lagmannsretten som skaper diskusjon og undring.

— Vi må bare legge til grunn det juryen har kommet frem til, men alle aktørene i denne saken hadde vært tjent med å få vite hva de bygger sin avgjørelse på, sier statsadvokat Gert Johan Kjelby.

Dømt i fjor De to kompisene på 33 og 34 år ble i Bergen tingrett i fjor funnet skyldig i å ha voldtatt en kvinne i fellesskap. Begge ble dømt til tre års fengsel.

I går fant juryen i Gulating lagmannsrett bare en av dem skyldig i voldtekt. Den andre ble frifunnet på alle punkt.

Juryen må dermed ha lagt til grunn at bare en av mennene brukte vold, og at den andre ikke ante noe om dette, da han senere hadde sex med kvinnen.

Selv om de tre befant seg i den samme, lille leiligheten.

— At juryen gir dem en så vesentlig ulik rollefordeling har man ikke sett i rettspraksis tidligere, sier Kjelby, med tydelig adresse til at han har liten sans for juryordningen.

- Burde forstått Etter frifinnelsen av yngstemann, stilte Kjelby på nytt spørsmål til juryen: Hadde 33-åringen gjort seg skyldig i grov uaktsom voldtekt av kvinnen?

En halv time senere kom de tilbake. Svaret var ja.

— Vi må bare spekulere i hva juryen har lagt til grunn for sitt svar, sier Kjelby.

Hans utgangspunkt for spørsmålet var at yngstemann burde ha skjønt av omstendighetene at kompisen hadde tvunget seg til sex med kvinnen, og at hun derfor hadde gitt opp enhver motstand da han hadde sex med ham.

Grethe Gullhaug, som er kvinnens bistandsadvokat, tror klienten er mest lettet over at begge ble dømt.

— For henne har det å bli trodd selvsagt vært det viktigste, sier Gullhaug.

Om den spesielle avgjørelsen og rollefordelingen, sier hun:

— Jeg hadde forberedt min klient på at med en jury så kan alt skje.

- Vanskelig å forstå Advokat Egil Horstad, som forsvarer 33-åringen, er fornøyd med at klienten ble frifunnet for de mest alvorlige anklagene.

— Likevel er det vanskelig å forstå hvordan juryen har tenkt når de finner min klient skyldig i grov, uaktsom voldtekt, sier Horstad.

— Først mener juryen at min klient ikke har vært med på å voldta kvinnen i fellesskap, eller at han visste at det hadde skjedd en voldtekt. Så blir han straffet fordi han burde skjønt hva som hadde skjedd, prøver Horstad å resonnere.

Det hele blir vanskelig å argumentere for, medgir han.

Like oppgitt er advokat Jørgen Riple, som forsvarer 34-åringen som ble dømt for voldtekt.

— Vi er veldig skuffet, uansett hvordan man ser denne avgjørelsen, sier Riple.

Dom mot de to mennene er ventet i ettermiddag. Minstestraffen for voldtekt er to års fengsel, mens rettspraksis for grov uaktsom voldtekt viser at straffen ligger på rundt ett år bak murene.