12. mars 2009 ble en ung kvinne påkjørt av en Tide-buss i gangfeltet utenfor Bergen Storsenter. Kvinnen (23) ble påført brudd i hodeskallen og hjernerystelse, og var helt og delvis sykmeldt i flere måneder etterpå.

Politiet mente at bussjåføren hadde kjørt på rødt lys, og ila sjåføren en bot på 10.000 kroner for uaktsom kjøring. Sjåføren mente derimot at han hadde hatt grønt lyst, og at kvinnen hadde løpt ut i fotgjengerfeltet på rødt lys. Han vedtok ikke forelegget, og tok saken til retten.

Elleve vitner, både medtrafikanter og fotgjengere, forklarte seg i Bergen tingrett. Det var tett trafikk på stedet og mange fotgjengere på begge sider av gangfeltet da ulykken skjedde. De fleste vitnene støttet sjåførens versjon av hendelsesforløpet. Blant annet forklarte de andre fotgjengerne at de selv ventet på grønn mann, og at kvinnen hadde løpt forbi dem og ut i fotgjengerfeltet da lyset fortsatt var rødt.

Kvinnen kunne selv ikke huske noe av ulykken.

Retten mener det er hevet over tvil at bussjåføren har kjørt på gult lys, og at kvinnen «plutselig løp forbi de andre fotgjengerne og ut i gangfeltet mot rødt lys». Selv om dommerne sier seg enig i at «bilførere, og særlig førere av tyngre kjøretøy, må utvise særlig aktsomhet ved passering av gangfelt», mener de at sjåføren ikke kan lastes for ulykken.

Bergen tingrett har enstemmig frifunnet sjåføren, og tilkjent ham drøye 12.000 kroner i saksomkostninger.