Mannen arbeidet sammen med kvinnen i en barnehage i Hordaland. Høsten 2007 dro en gjeng ansatte til fjells på et seminar. I 04-tiden på natten gikk 29-åringen inn på rommet til den kvinnelige kollegaen og hadde sex med henne mens hun sov. 29-åringen har forklart at han trodde kvinnen samtykket.

I Nordhordland tingrett ble mannen i fjor dømt til seks måneders fengsel. 29-åringen anket dommen, og i Gulating lagmannsrett ble han frifunnet for såkalt sovevoldtekt. Han slapp også å betale oppreisning.

Retten mener likevel at 29-åringen har handlet uaktsomt, ved at han ikke forsikret seg om at kvinnen var våken. Retten legger også vekt på at kvinnen ikke tidligere har vist interesse for å ha noe seksuelt med ham å gjøre.

29-åringen er dømt til å betale kvinnens legeutgifter på drøyt 2900 kroner.