37-åringen var tiltalt for å ha misbrukt sin niese i fire år frem til hun var 15 år.

– Jeg har aldri hatt seksuell kontakt med min niese, sa han til retten.

Nå har Bergen tingrett frikjent ham for både overgrepene og erstatningskravet.

– Jeg er meget overrasket, sier statsadvokat Jarle Golten Smørdal. Han vil foreløpig ikke si noe om ankespørsmålet.

–Tilgir hvis du søker hjelp

Ifølge tiltalen skal overgrepene dels ha foregått i mannens bolig, dels på ferieturer i Norge, Sverige og Danmark der de to reiste alene.

I 2005, etter at de påståtte overgrepene hadde tatt slutt, sendte jenten et brev til sin onkel. Der oppfordret hun ham til å oppsøke hjelp. «Jeg tilgir deg hvis du søker hjelp. Hvis ikke blir du en byrde for meg», skrev hun. Og: «De fleste som har gjort noe slikt som deg blir hatet, men jeg tilbyr deg en annen vei».

I fjor anmeldte hun ham.

Ifølge dommen har både onkelen og niesen betydelige psykiatriske lidelser som blant annet har gitt seg utslag i angst og depresjon i mange år. Kvinnen har også hatt psykose.

– Påvirket av kjæreste

Retten viser til at onkelens handlemåter og forklaringer til både politiet og i retten ikke gir «konkrete holdepunkter for å betvile hans troverdighet».

Retten påpeker at også kvinnen er troverdig. og har fortalt «...en historie om overgrep som innholdsmessig er konsistent». Dermed må retten legge andre sider ved saken til grunn i sin vurdering av skyldspørsmålet:

  • Kvinnens beskyldninger er blitt oppfattet svært forskjellig i familien. Noen tror på onkelen, andre på henne.
  • Retten åpner for at hun kan ha blitt påvirket i for stor grad av en tidligere kjæreste. Han engasjerte seg sterkt i saken.
  • Symptomene hennes kan skyldes overgrep, men kan også ha sammenheng med omsorgssvikt og hennes egne samt familiens sykehistorie.
  • Hun har frivillig oppsøkt hjemmet til besteforeldrene, der onkelen bor, også etter at overgrepene tok slutt.

Retten konkluderer med at tvilen er ganske stor. Dermed ble han enstemmig frikjent.