RUNE CHRISTOPHERSEN

I dommen fremstår den tiltalte irakiske kurderen ribbet for troverdighet. Retten mener det er åpenbart at han forklarer seg usant når han hevder at han ikke kjenner til brannårsaken. Samtidig slår den fast at bevisene mot 35-åringen ikke holder til å dømme ham for mordbrann.

Påstand: seks års fengsel

Dommen er et knusende nederlag for påtalemyndigheten. Aktors påstand var seks års fengsel og erstatning til forsikringsselskapet på 2,9 millioner kroner.

Én person mistet livet i brannen i Møllendalsveien 6. mars 2001. Påtalemyndigheten er overbevist om at brannen startet ved at 35-åringen satte fyr på hybelen sin.

Retten mener det er tvilsomt om mannen i det hele tatt var til stede på hybelen da brannen startet, og at det like gjerne kan ha vært noen andre som satte fyr. 35-åringen hadde i timene før brannen fest på rommet sitt.

— Dommen er grundig, og helt korrekt. Det har vært andre personer i leiligheten, og det kan ha vært en av dem som tente på. Tvilen må komme tiltalte til gode, sier forsvarer Egil Jordan.

— Men retten mener din klient lyver når han sier at han ikke vet hvordan brannen startet?

— Jeg har merket meg at retten mener han har liten troverdighet. Men jeg er helt enig i konklusjonen: Liten troverdighet er ikke bevis i seg selv.

Svindel med stønad

35-åringen har flere ganger endret forklaring på hvor han befant seg i timene før brannen brøt ut. Men han står fast ved at han ikke aner hva som kan ha forårsaket den.

Statsadvokat Jarle Golten Smørdal mener retten har oversett minst ett sentralt vitne.

— Nå blir det opp til Riksadvokaten om dommen skal ankes.

— Tiltalte slapp også å betale erstatning, selv om det er lavere bevisbyrde for erstatningskrav. Det er vel et klart signal fra retten om at bevisene ikke holder?

— For å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om straffskyld. Jeg er uenig med retten når det gjelder vurderingen av vitnenes troverdighet, sier Smørdal. Hele 27 vitner forklarte seg i løpet av rettssaken. To av dem forklarte at de traff tiltalte da hybelhuset ble evakuert. Han skal da ha sagt, gjennom tolk, at han hadde satt fyr på noen bøker på rommet sitt.

Men i retten hevdet tolken at han ikke husket noe av samtalen, og det ble ikke lagt vekt på forklaringen hans.

35-åringen ble funnet skyldig i bedrageri av 10.000 kroner i sosialstønad. For dette ble han dømt til femti dagers betinget fengsel.