Dommen fra Bergen byrett er et knusende nederlag for påtalemyndigheten og en 44 år gammel kvinne fra Åsane. Retten slår fast at det ikke kan bevises at 51-åringen har mishandlet sin kone gjennom langt ekteskap.

Brast i gråt

51-åringen brast i gråt da byrettsdommer Arne Solberg hadde lest opp den enstemmige domsavsigelsen. Retten konkluderte også med at det ikke var grunnlag for å tilkjenne erstatning til kvinnen.

Mannen har siden 10. mars i fjor levd med beskyldningene om konemishandling. Da anmeldte ekskonen ham for omfattende voldsbruk fra 1977 frem til skilsmissen i 1999.

Kvinnen hevdet at 51-åringen skulle ha slått henne jevnlig gjennom hele ekteskapet. Blant annet skulle han ha påført henne brudd i kjevebenet.

Mannen innrømmet at han to ganger på 80-tallet slo sin daværende kone, men avviser at han skal ha mishandlet henne utover disse to episodene.

Døtre ikke trodd

På tross av at mannens to døtre vitnet mot ham festet retten lit til 51-åringens forklaring.

Retten mener at døtrene ikke fremstod som nøytrale vitner.

Retten fant det bevist at mannen to ganger på 80-tallet slo konen. Disse forholdene var etter rettens mening å anse som to enkeltstående legemsfornærmelser, og ikke fragmenter av en årelang mishandling. Mannen ble ikke domfelt for voldsbruken fordi forholdene er foreldet.

Politiadjutant Rune Malt hadde onsdag ettermiddag ikke lest dommen.

— Jeg vil derfor foreløpig ikke kommentere den. Etter at jeg har lest den får vi vurdere om vi skal anke, sier Malt.

Frokost med Wegner

Politimester Rolf B. Wegner har personlig involvert seg i saken. Etter at kvinnen anmeldte forholdet tok det lang tid før påtalemyndigheten avgjorde om det skulle tas ut tiltale. I fortvilelse skrev kvinnen et personlig brev til politimesteren.

I desember i fjor ble hun invitert til å spise lunsj med Wegner. Kvinnen har uttalt til Bergensavisen at det var dette møtet som fikk henne til å holde motet oppe.

— Det er riktig at politimesteren hadde en samtale med kvinnen. Dette møtet kom i stand som en følge av hennes misnøye med politiets arbeid, sier Malt.

— Tok Wegner noe initiativ overfor deg som påtaleansvarlig etter dette møtet?

— Politimesteren har ikke på noen måte involvert seg i den påtalemessige behandlingen av saken, sier Malt. Skuffet

Den 44 år gamle kvinnen vare svært skuffet etter å ha hørt domsavsigelsen.

— Jeg vil gjerne si til alle kvinner at det ikke er noen vits å anmelde slike saker. Det er en stor belastning ikke å bli trodd i retten.

Hun sier at videre at hun ikke vet om hun orker påkjenningen ved en ankesak.