Mannen var tiltalt for seksuelle overgrep mot guttene i perioden 1988 til 1992, og aktor ba om fire og et halvt års fengsel for firebarnsfaren. Nå er han renvasket.

Retten kritiserer psykologene som behandlet guttene, og mener de burde hatt et bredere perspektiv i terapien.

De to fornærmede hadde store psykiske skader. «De sakkyndige synes imidlertid ukritisk å ha lagt til grunn at dette skyldes de påståtte seksuelle overgrepene fra faren», heter det i dommen.

Retten mener psykologene burde undersøkt om årsaken til problemene kunne være den vanskelige familiesituasjonen.

Den frikjente farens forsvarer, advokat Nils E. Tangedal, mener det ville vært galskap å dømme på grunnlag av fortrengte minner, når det ikke finnes andre kontrollerbare bevis.

– Det ser ut til at psykologene bestemte seg for at det hadde funnet sted seksuelt misbruk, uten å være åpne for andre forklaringer. Det kan ha skapt minner som ikke var der. Men jeg tviler ikke på at sønnene faktisk trodde at dette hadde skjedd, sier Tangedal.

Retten mener det er sannsynlig at guttene ble misbrukt. Men bevisene var ikke gode nok til å straffedømme mannen. Guttene ble heller ikke tilkjent oppreisning.

Guttenes bistandsadvokat, Kari Hjortås, sier hennes klienter tar dommen meget tungt.