På veien ble imidlertid fyllekjøreren stanset av politiet, som ikke trengte særlig skarp luktesans for å fastslå at 25-åringen var sørpe full.

Ifølge mannens forklaring måtte han stikke av i bilen sin for ikke å bli slått helseløs av en kamerat på festen som var illsint på ham, skriver Agderposten.

– Jeg kjørte i fylla, men det var nødrett, hevdet 25.åringen som slett ikke ville godta straffen påtalemyndigheten ville gi ham. Politiet la ned påstand om fengsel i 18 dager og 10.000 kroner i bot.

Fagdommeren i Aust-Agder tingrett vill dømme mannen, men de to meddommerne sa nei.

– Tiltalte befant seg i en nødrettssituasjon og hadde rett til å komme seg ut av den ved å kjøre fra stedet, heter det i begrunnelsen fra de to legdommerne. At han ikke kjørte for fort eller på andre måter skapte trafikkfarlige situasjoner under den korte kjøreturen talte også til 25-åringens fordel, mente de.

Fagdommeren mente at mannen kunne blitt sittende i bilen med låste dører for å se om situasjonen roet seg ned, eller ringt politiet med sin mobiltelefon.