Først 15-16 måneder etter at forsikringsselskapet anmeldte mannen for forsikringsbedrageri, besluttet påtalemakten å tiltale ham. Saken er «meget sendrektig etterforsket», noe tiltalte er helt uskyldig i, skriver tingrettsdommer Håkon Rastum i Bergen tingrett.

Innbruddet skjedde i august 2002. Da skal det ifølge mannens krav til forsikringsselskapet forsvunnet stereoanlegg, fiskeutstyr, dyre dresser fra Hugo Boss og Versace, 32.000 kroner i kontanter samt pc og verktøy. Samlet verdi: 186.700 kroner.

Forsikringsselskapet fattet imidlertid mistanke til innbruddet, og avslo etter hvert å betale ut forsikringssummen.

I november samme år anmeldte de 35-åringen for forsikringsbedrageri.

Retten viser til at tiltalte kunne vise kvitteringer for hvorfor han hadde så mye kontanter liggende. Retten vil heller ikke se bort fra at han kunne ha merkeklær for en verdi av 60.000 kroner, og viser til vitneutsagn.

Bergen tingrett kom dermed til at det ikke var hevet over rimelig tvil at det hadde vært et innbrudd, og frikjente ham.

Men retten antyder også at mannen likevel kan få problemer med å kreve forsikringssummen utbetalt: «I forholdet til forsikringsselskapet har ikke tiltalte på noen måte oppfylt sin plikt til å sannsynliggjøre sitt krav»