I fjor høst ble kvinnen (45) dømt til 90 dagers fengsel for grovt bedrageri etter et boligsalg.

Sunnhordland tingrett fant det bevist at hun hadde lagt inn falske bud på sitt eget hus, i et forsøk på å presse opp prisen.

Kvinnen anket dommen til Gulating lagmannsrett, som i en fersk avgjørelse har funnet å frikjenne henne.

Følte seg lurt

I juni 2010 la kvinnen eneboligen sin ut for salg på nettstedet Finn.no. To måneder senere la et ektepar inn et bud på 2,9 millioner kroner. Samme kveld ringte selgeren og fortalte at hun hadde fått inn et bud som lå 150.000 kroner høyere.

Dagen etter la derfor ekteparet inn et nytt bud, denne gang på 3,1 millioner kroner.Budet ble akseptert, og kontrakt inngått.

Etter overtakelsen ba ekteparet om å få se budjournalen, som skal inneholde informasjon om når andre bud er kommet inn, og fra hvem.

Det skulle vise seg å bli vanskelig.

Først opplyset selgeren at den aktuelle dokumentasjonen var pakket ned i flyttelasset. Deretter at papirene var blitt kastet i forbindelse med flytting. Kjøperne følte seg lurt, og anmeldte saken til politiet i september 2011.

Hersker stor tvil

Kvinnen kunne heller ikke i lagmannsretten gi noen opplysninger om hvem budgiverne var.

Mens tingretten i sin dom anså det som utvilsomt at kvinnen hadde løyet da hun opplyste at det forelå bud på eiendommen, mener lagmannsretten at dette ikke kan bevises med stor nok grad av sikkerhet.

«Flertallet finner samlet sett at det hersker så stor tvil om denne del av hendelsesforløpet at tiltalte må frifinnes,» heter det i lagmannsrettens avgjørelse, som ble fattet med tre mot én stemme.