Frikjennelsen skjer til tross for at kvinnen selv har innrømmet overfor politiet at hun hadde forsøkt å kvele moren med en pute, og at hun hadde gitt henne klorin.

Frikjent av jury

Den 64 år gamle kvinnen ble i Bergen tingrett i vår dømt til tre og et halvt års fengsel for overlagt drapsforsøk, men lagmannsretten mener hun er uskyldig.

Aktor Arild Oma tar juryens kjennelse til etterretning.

— Det var flere, både rettslige og bevismessige spørsmål retten måtte ta stilling til. Jeg vil ikke spekulere i hva som ligger bak denne kjennelsen, sier han til bt.no.

Juryen behøver ikke å begrunne kjennelsen, og vi får derfor ikke vite stort om bakgrunnen for frikjennelsen.

Innrømmet drapsforsøk

Det var i påskedagene i fjor at den 64 år gamle kvinnen gråtenede ringte til sin sønn og fortalte at hun fryktet hun ville ta livet av sin sterkt pleietrengende mor. Da politiet kom til stedet, la hun kortene på bordet og innrømmet drapsforsøk.

«Vi står overfor en alvorlig straffbar handling hvor forsøket gjaldt drap på en forsvarsløs, pleietrengende kvinne», het det i dommen fra Bergen Tingrett i vår.

Tingretten karakteriserte saken som dypt tragisk. Tiltalte hadde gjennom 20 år gitt avkall på alt sosialt liv for å pleie sine syke foreldre. Tingretten medga at fengselssstraff kunne virke unødvendig hardt, men sa samtidig at det vil være i strid med etisk og moralsk syn på menneskeverdet ikke å reagere med straff av en viss lengde.

Moren døde

88-åringen døde kort tid etter drapsforsøket, men det er ikke bevist at dødsfallet hadde noe med datterens handlinger å gjøre.