— Dette har vore ei stor påkjenning også for drosjesjåføren. Han er glad for å bli frikjent, men denne saka vil han koma til å leva med livet ut, seier den 30 år gamle drosjesjåføren sin ad-vokat, Kjell Steinsbø.

Dødsulukka skjedde på vegen til Stord lufthamn om kvelden onsdag 14.juni 2000. Drosjen køyrte på flyplassvegen i retning lufthamna på Sørstokken då ein ni år gammal gut på sykkel brått kom ut i vegen og blei påkøyrt. Han blei kasta over bilen og døydde samme kvelden av skadene han blei påført i samanstøyten.

Sunnhordland tingrett finn at drosjesjåføren var tilstrekkeleg aktsom, og finn ikkje å kunna klandra han for vurderingane han gjorde då han såg niåringen og to kameratar på sykkel.

Ifølgje dommen heldt drosjen ein fart på om lag 70 km i timen då sjåføren blei merksam på dei unge syklistane like før flyplassen der vegen har 80-sone.

Han reduserte farten til vel 40 km i timen, la seg over i motsett køyrefelt og såg at niåringen stod i ro med ein fot på pedalen på motsett side av vegen i forhold til kameratane.

Drosjesjåføren rekna ikkje situasjonen som farleg, og trudde niåringen - som han hadde augekontakt med - skulle bli ståande i vegkanten. I staden kryssa syklisten vegbanen idet det var for seint for drosjesjåføren å hindra samanstøyten trass oppbremsing.

— Vi er kritiske til at drosjesjåføren som kom bak, og som var det einaste vaksne vitnet, ikkje blei kalla inn til rekonstruksjonen. Det er for dårleg etterforskning frå politiets side, meiner advokat Kjell Steinsbø.

MINNESTAD: Dødsulukka skjedde her på vegen til Stord lufthamn om kvelden onsdag 14.juni 2000.
FOTO: OVE OLDERKJÆR