Hjelpepleieren forklarte sin versjon av saken denne uken. Ifølge tiltalen skulle han den 28. mars 2007 på en nattevakt befølt en 52 år gammel psykisk utviklingshemmet kvinne på brystene.

Kvinnen forklarte andre ansatte ved bofellesskapet hva som skulle ha skjedd, og 25-åringen ble som følge av saken permittert fra sin stilling.

Masserte bena

I retten forklarte hjelpepleieren at han den aktuelle kvelden hadde gått inn til kvinnen og utført sine plikter som nattevakt. Han hadde sjekket at hun hadde pusset tennene, og de hadde snakket litt sammen. Kvinnen hadde gitt uttrykk for at hun hadde vondt i bena, og hjelpepleieren hadde massert den ene foten litt. Han hadde også sett på kvinnens hals fordi hun hadde snakket om en operasjon hun hadde gått gjennom. Hjelpepleieren nektet for å ha tatt på kvinnens bryster, verken utenpå, eller under klærne, verken forsettlig eller ved et uhell.

Klar tvil om skyld

Etter å ha gått gjennom bevisene i saken, mener Bergen tingrett at det er en klar tvil ved om hjelpepleieren er skyldig.

Retten reagerer på hvordan den psykisk utviklingshemmede kvinnen har hatt store problemer med å tidfeste hendelsene. Hun ga heller ikke beskjed om det påståtte forholdet før et døgn etter at det skulle ha skjedd. Det var ingen vitner til stede og ingen tekniske spor.

I dommeravhøret av kvinnen er det også flere feil, og ikke gitt et klart bilde av hva som har skjedd og hvem som har gjort noe galt mot henne.

– Ville ha oppmerksomhet

Kvinnen har også hatt problemer med å plassere hendelser i riktig sammenheng. Hun har forklart flere ting om forholdene ved bofellesskapet der hun bor som ikke stemmer overens med virkeligheten, blant annet at hun skal ha drukket alkohol og hatt mange kjærester, blant annet en av dem som jobber ved bofellesskapet. Retten ser på disse forklaringene som en del av hennes hjerneskade og ikke som et bevisst ønske om å fortelle løgner.

Retten legger også til grunn at det er blitt bevist at kvinnen har gjort mye for å tiltrekke seg oppmerksomhet.

Tok for lang tid

Bergen tingrett reagerer likevel på at det gikk så lang tid fra saken først var anmeldt til det ble gjennomført dommeravhør i saken.

Retten peker på kravet i loven om at det ikke skal gå mer en to uker fra anmeldelse til gjennomført dommeravhør. I den aktuelle saken tok det nesten fem måneder.

– En slik tidsbruk er ikke gunstig for bevisverdien av fornærmedes forklaring, skriver retten.

I tillegg til å bli frikjent for anklagen om brystbeføling, er også hjelpepleieren frisatt for kravet om oppreisningserstatning på 30000 kroner.