En 30 år gammel mann sto tidligere denne måneden tiltalt for å ha voldtatt samboerens venninne under en hyttetur på Voss i juli 2013.

Fornærmede i saken, en kvinne i slutten av 20-årene, har forklart at mannen forgrep seg på henne mens hennes to år gamle datter lå og sov i samme seng.

— Våknet av barnegråt

Statsadvokatene i Hordaland ba om fire års fengsel, men Nordhordland tingrett har funnet å frikjenne mannen. Dommen ble avsagt under dissens.

Flertallet, de to meddommerne, mener det ikke kan bevises i tilstrekkelig grad at tiltalte er skyldig.

Kvinnen forklarte i retten at hun den aktuelle julinatten i 2013 våknet av at datteren gråt.

Da merket hun samtidig at hun hadde en mann oppå seg. Han avbrøt raskt det han holdt på med og forsvant ut døren før kvinnen fikk summet seg, har hun forklart i retten.

- Frivillig sex

Selv har 30-åringen sagt at det slett ikke var voldtekt, men frivillig sex.

I retten forklarte han at han gikk inn på kvinnens rom ved en feiltakelse etter å ha vært på toalettet, og at det var kvinnen som tok initiativet.

«Hun smilte, gikk bort til ham, tok tak i hånden hans og begynte å kysse på ham.», heter det i referatet fra mannens forklaring i retten.

Meddommere: Tvilsom forklaring

Meddommerne mener det er grunn til å trekke kvinnens forklaring i tvil, og lister i dommen opp en rekke omstendigheter de mener taler for at tiltalte er uskyldig:

  • De mener at fingermerker på kvinnens lår ikke stemmer overens med hennes forklaring om hvordan voldtekten skjedde.
  • De mener det er usannsynlig at kvinnen ikke våknet underveis i voldtekten, siden hun dagen etterpå klaget over smerter i underlivet.
  • De karakteriserer det som «meget spesielt» at kvinnen dro på standupshow samme kveld som forholdet ble anmeldt til politiet, og etter å ha oppsøkt voldtektsmottaket.
  • De mener at alkoholpåvirkning kan ha gitt henne «lavere terskel for å innlate seg på ubeskyttet seksuell aktivitet».
  • De reagerer på at kvinnen valgte å bli på hytten ytterligere en natt etter angivelig å ha blitt voldtatt. «N.N [tiltaltes samboer] har også forklart at fornærmede kan være selvopptatt og skape en del drama omkring egen person. (...) Flertallet utelukker heller ikke at dette kan ha virket inn på hvordan hendelsesforløpet har blitt fremstilt fra fornærmedes side», skriver de to meddommerne.

Fagdommer: Sannferdig forklaring

Mindretallet, tingrettsdommer Johan Eggen, er av en helt annen oppfatning enn de to lekdommerne.

Han mener det er tilstrekkelig bevist at 30-åringen voldtok kjærestens venninne, og skriver i dommen at han anser kvinnens forklaring som plausibel, sannferdig og sammenhengende.

Eggen legger til grunn at kvinnen nærmest måtte inneha psykopatiske trekk dersom tiltaltes forklaring skulle være riktig.

«Å forholde seg slik tiltalte beskriver, vil være ekstremt og til de grader løgnaktig. Mindretallet finner ingen holdepunkter for dette», skriver Eggen.

Han mener det ikke er unaturlig at kvinnen handlet som hun gjorde i timene og dagene etter hendelsen.

«Hva som er en normal eller unormal reaksjon i slike tilfeller, og hvilke reaksjonsmønstre som ikke er forenlig med overgrep, fordrer etter mindretallets syn utstrakt sakkyndig kompetanse.», skriver Eggen.

Han legger til at han vil være varsom med å spekulere for mye.

Endret forklaring

Eggen mener at 30-åringens versjon av hendelsesforløpet den natten er ulogisk og usannsynlig, og viser i dommen til at han har endret forklaring flere ganger.

I innledende avhør forklarte tiltalte til politiet at han returnerte til sitt eget soverom idet han innså at han hadde gått feil.

Da han i senere avhør ble gjort kjent med at hans DNA var påvist flere steder på kvinnens kropp, endret han forklaring.

«Etter mindretallets syn er det bevist utover rimelig tvil at tiltaltes forklaringer, herunder hans siste forklaring, kan utelukkes som riktige», skriver Eggen.

Overrasket over dommen

30-åringen sa i retten, om bakgrunnen for at han løy i innledende avhør, at han fryktet han aldri ville få se datteren sin igjen dersom samboeren fant ut at han hadde vært utro.

Han hadde kun vært i Norge i noen uker da han ble anmeldt for voldtekt.

Kvinnens bistandsadvokat, Rønnaug Lilletveit, sier at hun ennå ikke har diskutert dommen med sin klient, og at hun derfor vil avvente å uttale seg i særlig grad.

— Rent umiddelbart vil jeg si at jeg er overrasket over resultatet. Det er en svært grundig dom, men det er opp til påtalemyndigheten om den skal ankes, sier Lilletveit.

- Svært lettet

Advokat Egil Jordan, som forsvarer den drapssiktede 41-åringen.
Mats Bleikelia

Forsvarer Egil Jordan (bildet) er godt fornøyd med at rettens flertall har trodd på hans klient.— Dommen er et godt eksempel på prinsippet om at tvilen skal komme tiltalte til gode. Min klient er svært lettet over frifinnelsen. Denne saken har hengt over ham som en mare, sier forsvareren.

Det har ikke lyktes BT å få en kommentar fra konstituert statsadvokat Magne Kvamme Sylta, som møtte i retten for påtalemyndigheten.