Mannen var tiltalt for å ha truet et av vitnene i straffesaken etter drapet på Øyvind Bjarte Madsen. Påvirket ikke vitnet

Påvirket ikke vitnet

Tiltalte oppsøkte vitnet i oktober for to år siden. Han hadde da fått vite at den andre mannen hadde forklart seg for politiet i forbindelse med drapet på Madsen.

Tiltalte ville vite om mannen hadde tystet, og ga uttrykk for at dette kunne få konsekvenser for ham og familiens sikkerhet.

Bergen tingrett har vurdert om disse uttalelsene påvirket vitnet, men har konkludert med at vitnet ikke endret eller trakk sin forklaring i Åsane-saken.

Dømt til fengsel

Til tross for at 31-åringen ble frikjent for tusler mot vitnet, ble han dømt til ti måneders fengsel for trusler, rasistiske uttalelser, legemsfornærmelse, flere tilfeller av tyveri og narkobruk.

Han ble også dømt til ett tilfelle av grovt tyveri, etter å ha tatt seg inn til en 90 år gammel hjertesyk dame i desember i fjor. Han stakk av med damens lommebok, som inneholdt i overkant av 1000 kroner.

Retten karakteriserer det grove tyveriet til å være av «særdeles samfunnsskadelig art».