Det var en mørk og regntung torsdags morgen i slutten av november i fjor, da den tiltalte mannen kom kjørende i Fyllingsdalen. Idet han passerte et fotgjengerfelt, traff han en skoleelev i magen med sidespeilet.

Mannen kjørte i 30-40 km/t. Skoleeleven hadde på seg mørk bukse og svart jakke med hette trukket over hodet, og ingen synlig refleks.

Han gikk rett ut i vegbanen uten å se seg for, ifølge dommen. Bergen tingrett var delt i synet på om sjåføren skulle dømmes for brudd på vegtrafikkloven.

Meddommerne mente at fornærmede var umulig å få øye på, og at sjåføren ikke hadde mulighet til å se ham eller stoppe i tide.

Mindretallet, rettens formann, la vekt på at sjåføren var kjent på strekningen og visste at det lå flere skoler i nærheten. Hun mente han kunne holdt enda lavere fart.

I tråd med flertallets syn ble sjåføren frikjent.