KRISTIN JANSEN

Retten gav mannen medhold i at han kan ha vært utilregnelig da forbrytelsene ble begått, og at han derfor ikke skulle ha vært straffet for ugjerningene.

34-åringen ble flere ganger på 80-tallet dømt for tyveri og skadeverk.

— Min klient følte aldri at han hadde helt kontrollen over det som skjedde på denne tiden. Derfor ønsket han å få saken opp igjen, sier forsvarer Eli Merete Velle.

I 2003 ble mannen på nytt vurdert av psykiatrisk sakkyndige som, blant annet på grunnlag av gamle legejournaler, kom fram til at han kan ha vært sinnsyk i deler av perioden fra 1984 til 1988.

— Frikjennelsen er en veldig lettelse for han. Det første han ville gjøre da han fikk resultatet var å ringe til sin mor og fortelle den gode nyheten, sier Eli Merete Velle.

Forsvareren varsler at hun vil fremme krav om erstatning på vegne av sin klient.

— Han har urettmessig sonet i fengsel og har krav på oppreisning. Min klient skal ikke regnes som en straffedømt person, sier Velle.

Hun vil foreløpig ikke si noe om størrelsen på erstatningskravet.