I 2008, etter nitide forberedelser, saksøkte 13 forsikringsselskaper staten i forbindelse med Rocknes-forliset.

Søksmålet på 580 millioner kroner var norgeshistoriens største. De fikk medhold i 22 av millionene i Oslo tingrett, men nå har Borgarting lagmannsrett frikjent staten.

— Det foreligger ikke grunnlag for erstatning. Kravet til årsakssammenheng er under ingen omstendighet oppfylt, heter det i dommen.

Dommerne mener ulykken mest sannsynlig skyldes feilnavigering, og viser til at skapet var særlig krevende å manøvrere ulykkesdagen.

Det var ikke lastet etter reglene. Lastens tyngdepunkt lå for høyt, og lasten var ikke trimmet. I tillegg hadde skipet vanskelige siktforhold forover.

— Den vesentligste årsak til grunnstøtingen må etter lagmannsrettens syn anses for å ha vært feilnavigeringen. Lagmannsretten er enig med staten i at sjøkartene ikke kan anses å ha noen plass i årsaksbildet, heter det.

— Vi er meget godt fornøyd med dommen. Staten har fått fullt medhold og er tilkjent sakskostnader, sier regjeringsadvokat Ole Kristian Rigland til BT.

Vi er meget godt fornøyd med dommen. Staten har fått fullt medhold og er tilkjent sakskostnader. Regjeringsadvokat Ole Kristian Rigland

Svært skuffet

Forsikringsselskapene gikk til sak fordi Kystverket ikke hadde avmerket grunnen utenfor Revskolten fyr i Vatlestraumen.

Kravet ble fremsatt av til sammen 13 forsikringsselskap, herunder Assuranceforeningen Gard og Norwegian Hull Club.

Norwegian Hull Club, som har betalt ut forsikringen til rederiet, står bak størsteparten av søksmålet på om lag 340 millioner.

Gard har den såkalte P&I-forsikringen på skipet, som dekker oljebergingsaksjonen, erstatning til pårørende, vrakfjerning og all annen skade på tredjeperson.

— Vi er selvfølgelig svært skuffet over resultatet. Vi skal lese dommen og premissene for den veldig nøye, sier advokat og leder av juridisk avdeling i Norwegian Hull Club, Per-Åge Nygård.

Vi er selvfølgelig svært skuffet over resultatet. Vi skal lese dommen og premissene for den veldig nøye

Advokat Per-Åge Nygård

Vurderer anke

— Vi må vurdere om vi skal prøve å få saken opp for Høyesterett. Vi vant frem i tingretten, og kom altså dårligere ut enn i første rettsinstans. Det er en viktig forutsetning, sier Nygård til Bergens Tidende.

Han har jobbet med Rocknes-saken i syv år.

— Jeg var en av de første advokatene som kom inn i kriserommet til rederiet. Jeg har jobbet med dette siden klokken to minutter over fem ulykkesdagen 19. januar 2004, og har fulgt saken gjennom alle faser, sier han.

Direktør Evert Flier i Statens kartverk Sjø vil ikke uttale seg om dommen før etaten har holdt pressekonferanse torsdag.