— Jeg er selvfølgelig glad for avgjørelsen. Vi hadde en bra sak og gode argumenter, så på den måten er jeg ikke overrasket over frifinnelsen, sier David Lovret.

Rivingen av Jonsvollkvartalet startet 2. april i fjor. Lovret var på vei hjem fra butikken da han ble oppmerksom på hva som foregikk. Han kom i snakk med representanter fra flere lokale velforeninger som var på stedet for å protestere mot det de mente var en ulovlig rivning.

**Les også:

— Rivingen ulovlig**

Millionkrangel om Jonsvollkvartalet På bakgrunn av dette gikk Lovret bort og satte seg på beltet til en av gravemaskinene. Like etterpå fikk han et pålegg fra politiet om å fjerne seg. Han nektet å gjøre dette flere ganger og ble til slutt båret bort av politiet.

Bergen tingrett delte seg i synet på om Lovret skulle dømmes etter tiltalen. De to meddommerne mener det var stor tvil om rivingen av Jonsvollkvartalet var lovlig eller ikke.

Siden bygget kunne være verneverdig var det ekstra viktig å være helt sikker på dette. Situasjonen var ifølge retten heller ikke akutt på noen måte, og politiet hadde tid til å vurdere andre tiltak enn å fjerne Lovret med makt.

På bakgrunn av dette mener rettens flertall at politiet ikke hadde god nok grunn til å pålegge David Lovret å fjerne seg fra gravemaskinen, og at politiets opptreden var å regne som et overgrep.

REVET: Jonsvollkvartalet forsvant til tross for store protester.