Dommen setter trolig punktum for den såkalte Fagereng-saken, som satte Bergen på hodet gjennom store deler av 1990-tallet.

«Hun ble utsatt for et reelt overfall», heter det i dagens dom i Agder lagmannsrett, om den mye omtalte episoden i gangtunnelen i 1995.

— Jeg holdt på å dette av stolen da aktor ba om frifinnelse. Dette har jo vart i 16 år. Jeg er nesten lammet, men veldig glad, sier Anne Grethe Fagereng til bt.no.

Saken gjenopptatt

Anne Grethe Fagereng ble i 1998 dømt for flere tilfeller av falske anmeldelser og forsikringsbedrageri i Gulating lagmannsrett. Ektemannen, tidligere rådmann Ragnar Fagereng, ble frikjent. I fjor besluttet Gjenopptakelseskommisjonen at deler av saken mot Anne Grethe Fagereng skulle gjenopptas.

Under hovedforhandlingen i Agder lagmannsrett i forrige uke, la aktor ned påstand om frifinnelse for alle de fire tiltalepunktene der Fagereng angivelig leverte falske anmeldelser:

  • September 1994: En person skal ha knust baderomsvinduet mens Anne Grethe Fagereng sto i dusjen hjemme.
  • Oktober 1994: En person skal ha knust en rute på boligens bakside og truet henne.
  • August 1995: Hun skal ha blitt overfalt i en gangtunnel av to unge gutter som rispet henne i ansiktet, rev av henne brillene og rev i klærne hennes.
  • November 1995: Ekteparet skal ha funnet et trusselbrev utenfor boligen. Allerede før rettssaken startet mente Statsadvokaten at det ikke fantes beviser for tre av tiltalepunktene, og ba om frifinnelse.

— Tiden har løpt fra oss. Det ville krevd for mye av oss å iretteføre disse forholdene, sa aktor, politiadvokat Liv Versland Seland til BT.

I retten ba hun om frifinnelse også for det fjerde tiltalepunktet, som gjaldt overfallet i gangtunnelen.

- Detaljkunnskap

Årsaken er forklaringen til Stian Njøten, som forklarte at han stod bak mye av trakasseringen av ekteparet, deriblant episoden i gangtunnelen.

— Njøten har detaljkunnskaper som ikke har vært fremme i mediene eller i de tidligere rettssakene. Det er vanskelig å utelukke at han har noe med dette å gjøre, sier Seland.

— Hva slags detaljkunnskap?

— Det gjelder særlig ett punkt, der han forklarer at han har vært inne i ekteparets hus og flyttet på ting. At ting var flyttet på ved flere anledninger, har ikke vært fremme tidligere. Jeg har også vanskelig for å se at han skulle ha noe motiv for å forklare seg uriktig og holde fast ved forklaringen over så lang tid, sier Seland.

Det er dommerne enige i.

«Lagmannsretten finner det vanskelig å se motivet for at Njøten skulle forklare seg uriktig om sin deltakelse i anslagene mot ekteparet Fagereng», heter det i dommen.

Njøten forklarte under rettssaken at han flyttet på gjenstander for «å tulle med hodene deres». Blant annet ville han og noen medsammensvorne legge en kake i ekteparets seng.

— Det ble ikke noe av, for vi mistet kaken i oppkjørselen, forklarte Njøten.

- Bevisene ser annerledes ut

Sølvtøy som ble meldt stjålet av ekteparet, ble funnet gjemt i huset da politiet etterforsket saken i 1995.

— Det var genialt å gjemme sølvtøyet. Vi klarte å kaste mistanken over på dem, sa Njøten i retten.

Ifølge Njøten var motivet for trakasseringen å presse den daværende rådmannen til å gi skjenkeløyve til bestemte personer. Det skal også ha vært snakk om å presse Anne Grethe Fagereng for penger.

Seland mener det var riktig å opprettholde tiltalen mot Fagereng, til tross for at hun endte opp med å be om frifinnelse.

— Bevisene ser annerledes ut når man får mulighet til å stille kontrollspørsmål i åpen rett. De forholdene som kom frem under rettssaken, var ikke fullstendig klarlagt på papiret i forkant, sier hun.

Anne Grethe Fagereng ble i 1998 også dømt for to tilfeller av forsikringsbedrageri, to tilfeller av narkotikakjøp, og to tilfeller av dokumentfalsk, som ikke er gjenopptatt. Straffen er satt til 45 dagers fengsel, hvorav 30 dager betinget, og er ferdig sonet.