Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen besluttet mandag at de ikke ønsker å anke dommen.

22-åringen som var tiltalt for uaktsomt drap, etter å ha skutt og drept jaktkameraten Tore Gaard (22) i Masfjorden 27. oktober i 2012, ble frikjent av Nordhordland tingrett.

— Konklusjonen tingretten har kommet til er forsvarlig ut fra helheten i saken, sier Stolt-Nielsen.

- Ikke straffbart

Som tingretten og skriver i dommen, synes statsadvokaten det er en vanskelig sak å vurdere.

— Kravet til aktsomhet er at du skal forvisse deg om at du vet hva målet du sikter mot er. Men Høyesterett har slått fast at det finnes situasjoner hvor man tar feil, uten at det er straffbart. Vi kan akseptere at retten er kommet til at dette er et slikt tilfelle, sier Stolt-Nielsen.

Han er enig med tingretten i at det tragiske utfallet skyldes flere uheldige omstendigheter, og mener det er viktig å få prøvet for en domstol hvilken vekt disse omstendighetene skal tillegges.

— Her har retten kommet til at avdøde ulykkeligvis har vært ute av kurs i forhold til der han skulle være. En annen ting er at det nettopp var blitt skutt fra posten ved siden av 22-åringen, og det ble rapportert om et skadet dyr i bevegelse mot hans sektor. Så får vi en situasjon hvor han er ekstra årvåken i forbindelse med dette, sier Stolt-Nielsen.

- Tok katastrofalt feil

Han er enig med tingretten i at 22-åringen dermed ikke har gjort noe straffbart.

— Han tok katastrofalt feil, men det kan være forklaringer på det som er akseptable ut fra helheten i saken.

Han er imidlertid glad for at saken ble prøvet for retten.

— Det synes jeg er riktig. Jeg finner ingen opplagte feil ved det somsstolen har kommet til, og ser dermed ingen grunn til å anke dommen, sier han.

- Pårørende ikke opptatt av straff

22-åringens forsvarer, Trygve Staff, sier det helt sikkert er en stor lettelse for hans klient at han slipper byrden med nok en runde i rettsapparatet.

— Jeg mener det er riktig av påtalemyndigheten ikke å anke tingrettens dom. Den er grundig og når man leser den skjønner man at resultatet er riktig, sier Staff.

— Men det er ingen som jubler over dette. Hele saken er en ufattelig tragedie, legger han til.

De etterlatte etter Tore Gaard ønsker heller ikke å anke dommen.

— De har ingen interesse verken i erstatningskravet eller at han som sto tiltalt skal få straff. Det viktigste for dem var å få en gjennomgang av saken. De forholder seg til det resultatet som foreligger nå, og går videre i lys av det, sier deres bistandsadvokat, Odd Arild Helland

Erkjenner skyting

22-åringen har hele tiden erkjent at han skjøt kameraten som han kjente fra storviltlinjen på folkehøyskolen, men forklarte i retten at han trodde det var en hjort han skjøt mot.

De to kameratene var sammen med flere andre på hjortejakt i fjellene ved Mjanger.

Like før ulykken hadde lederen av jaktlaget løsnet skudd mot en kolle, og var usikker på om han hadde truffet den.

- Sikker på at han så hjort

Han ga beskjed til de andre i laget om at dyret trolig løp mot en av jaktpostene. Den tiltalte 22-åringen løsnet da skudd mot det han mente var det skadeskutte dyret - men som viste seg å være kameraten.

Ingen av jegerne hadde forventet at Gaard skulle være på dette stedet da skuddet falt, påpekte dommerne i dommen fra tingretten. Han må enten ha kommet ut av kurs på vei mot posten sin, eller gått fra den uten å gi melding.

I retten forklarte mannen at han var helt sikker på at det var en hjort han så. Denne forklaringen har dommerne lagt vekt på da 22-åringen ble frifunnet.

- Hjernen lar seg lure

Forsvarer Trygve Staff la i sin prosedyre i Nordhordland tingrett vekt på at persepsjonsforstyrrelser medførte at 22-åringen var sikker på at det var en hjort han skjøt på.

En rettsoppnevnt sakkyndig forklarte i retten hvordan hjernen kan la seg lure til å «se» gjenstander og former som ikke stemmer med virkeligheten, fordi den har en forventing om å se nettopp dette.

Den sakkyndige utelukket ikke at dette kan ha skjedd med 22-åringen, og at han faktisk «så» en hjort der kameraten sto.

Ba om fengsel

Aktor la i retten ned påstand om 60 dagers fengsel, hvorav 30 betinget for 22-åringen.

— Det er de allmennpreventive forhold som begrunner at vi ber om straff i form av fengsel, sa politiadvokat May-Britt Erstad.

I tillegg ba bistandsadvokat Odd Arild Helland om 130.000 kroner i oppreisning og erstatning til hver av avdøde sine foreldre. Også dette kravet er 22-åringen frifunnet for.