Færevåg mottok dommen med lettelse og glede.

— Jeg lever av å spissformulere meg, og dommen er en bekreftelse på at jeg holder meg innenfor grensene, sier spaltisten, som også er fast deltager i NRKs Mediemenerne.

Retten bemerker at hensynet til ytringsfriheten må gå foran et eventuelt tap av omdømme for saksøker. I dommen heter det at retten oppfatter Færevågs spekulasjon som en ren meningsytring som det ikke er mulig å føre sannhetsbevis for, men at det var et viktig poeng i en debatt av allmenn interesse.

– Jeg er veldig overrasket og skuffet. Nå skal jeg lese gjennom dommen sammen med min advokat, så skal vi avgjøre om vi anker, sier Nerbø. Dommen pålegger ham å betale motpartenes saksomkostninger, som beløper seg til kr 98.150.

Striden begynte like etter Märtha Louises 30-års dag, som ble feiret på Galleri Nygaten. Bergens Tidende trykket samme dag en artikkel der innehaveren av Galleri Nygaten, Reidar Osen, ble fremstilt på en ufordelaktig måte.

Færevåg skrev uken etter i en kommentar at billedredigerer Odd E. Nerbø i Bergens Tidende hadde personlige interesser i å sverte Osen. Nerbø sin samboer driver nemlig galleri Bouhlou, som han mener har fått uforholdsmessig mye dekning i Bergens Tidende.

Nerbø mente Færevågs artikkel var ærekrenkende og gikk til sak mot ham, avisen og BA-redaktøren.