Elleve ganger har den 23 år gamle kvinnen anmeldt eks-kjæresten (39) for frihetsberøvelse og grove voldtekter. Syv av sakene ble henlagt. Til slutt valgte kvinnen å gå til privat straffesak, der hun krevde 29-åringen straffet for fem tilfeller av voldtekt og frihetsberøvelse, i tillegg til vold, trusler og ran.

Nå er mannen frifunnet på alle punkter i Bergen tingrett. Avgjørelsen har ifølge retten budt på tvil og vanskelige avveininger.

Dommerne peker på at flere forhold til dels underbygger 23-åringens forklaring. Blant annet har flere vitner observert at 39-åringen har brukt vold mot henne. Også funn av gjenstander i 39-åringens leilighet og påviste skader som kvinnen har forklart at eks-kjæresten står bak, kan støtte hennes forklaring, mener dommerne.

— Upåvirket

Samtidig trekker de frem en rekke forhold som de mener svekker kvinnens forklaring. Skadene som er påvist ved legevakten er for eksempel relativt beskjedne i forhold til den grove voldsbruken 23-åringen har beskrevet, påpeker retten. Kvinnen har også endret sine forklaringer noe underveis.

Dommerne reagerer også på at det har vært kvinnen som har oppsøkt eks-kjæresten i forkant av de påståtte voldtektene.

— Etter rettens oppfatning anses det underlig at hun har jevnlig kontakt med en person som etter hennes forklaring har gjort henne så mye vondt, heter det i dommen, hvor også hennes opptreden i retten trekkes frem:

— Hun har i retten fremstått som uvanlig upåvirket av hendelsene.

Dommerne mener bevisene tilsier at noe har hendt mellom det tidligere kjæresteparet i leiligheten til 39-åringen, men mener beviskravene i en straffesak ikke er oppfylt.

— Rettens tvil må komme saksøkte til gode, skriver tingrettsdommer Elisabeth Løseth.

39-åringens advokat, Stein Erik Ottesen, er godt fornøyd med utfallet.

— Dette er en veloverveid, grundig og riktig dom, sier han.

Vil anke dommen

Den tapende 23-åringen er ifølge sin advokat sjokkert over utfallet saken har fått.

— Dommen blir anket. Denne avgjørelsen er uriktig, og den kan ikke bli stående, sier advokat Kristine Aarre Hånes.

Hun reagerer sterkt på at retten har lagt vekt på at 23-åringen selv oppsøkte eks-kjæresten, og på hvordan kvinnen fremsto i retten. Advokaten mener dommerne ikke har lagt tilstrekkelig vekt på forklaringen til en erfaren psykolog som var inne som sakkyndig vitne.

— Nettopp dette ga den sakkyndige retten en forklaring om. Hun forklarte seg om bakgrunnen for min klients atferd og mekanismene som har vært i sving mellom min klient og saksøkte. Den sakkyndige har forklart at min klients handlinger er styrt av frykt, sier Hånes.

Også 23-åringens mor er opprørt.

— Dette er forferdelig. Vi har følt at vi har stått alene hele tiden, helt fra vi gikk til politiet med saken. Vi sitter igjen med en følelse av at dersom denne dommen blir stående, så har en ikke rettssikkerhet i Norge, sier moren.