Nordhordland tingrett mener det er bevist at mannen hadde samleie med den mindreårige jenten, selv om hun ikke ønsket det. Likevel frikjennes han, ettersom det er mulig han ikke helt forsto hva han gjorde.

Tiltaltes IQ er målt til 62.

«Retten legger til grunn at det er rimelig tvil med hensyn til hvorvidt tiltalte forsto at han skaffet seg samleie ved vold eller ved truende atferd,» heter det i dommen.

Jenten som han hadde samleie med, har forklart i retten at hun gjorde motstand ved å si nei og skubbe tiltalte i brystkassen. Mannen skal ha dratt av henne klærne mens hun strittet imot.

Visste hun var 15 år

Tiltalte frifinnes for voldtekt, men får likevel straff for å ha hatt sex med en mindreårig person.

«Fornærmede var 15 år, noe tiltalte visste. Han har og forklart at han vet hva seksuell lavalder er,» står det i dommen.

Straffen blir mild, bare 75 timers samfunnsstraff.

«Individualpreventive hensyn som begrunnelse for streng straff samsvarer slik retten ser det ikke godt med tiltaltes utviklingshemming. Dette er en omstendighet som taler for redusert straff,» skriver retten.

Jenten, som i dag er 17 år, har vært preget av den seksuelle omgangen med tiltalte. Hun fryktet for uønsket graviditet, og opplevde at hendelsen ble kjent på skolen.

Må betale

Tiltalte blir også dømt til å betale 25.000 kroner i oppreisning til fornærmede.

Han har tidligere sonet en fengselsstraff for ubetalte bøter, men forsto aldri hvorfor han ble satt i fengsel, ifølge dommen.

Tiltalte og fornærmede kommer fra en kommune øst i Hordaland. Dommen gjelder forhold som skjedde 13. desember 2007.