Bergen tingrett har frifunnet en mann i 30-årene for å ha truet seg seksuell omgang med en kvinne.

Derimot er han dømt for besittelse av barneporno og må betale en bot på 15.000 kroner.

Endret mening

Hordaland statsadvokatembeter la bort saken først, etter innstilling fra politiet, men ble overprøvd av Riksadvokaten etter klage fra kvinnen.

Under rettssaken, som gikk for lukkede dører, ble hun imidlertid ikke trodd.

Aktor Eirik Stolt-Nielsen skal ha endret mening underveis i saken etter å ha hørt kvinnens forklaring og la ned påstand om frifinnelse for voldtekt og voldsbruk.

— Mitt utgangspunkt er at man må prøve bevisene, men etter å ha hørt alle vitner og sett alle bevis, kom jeg frem til at det var rimelig tvil, sier Stolt-Nielsen til bt.no.

Varslet ikke

De to traff hverandre i 2009, og etter flere møter ble hun med til hans leilighet i Bergen. Da begynte marerittet, ifølge kvinnen.

Hun skal ha blitt holdt i leiligheten i over ett døgn, og voldtatt flere ganger. Samtidig var hun på internett under besøket uten å varsle noen. Etter å ha hørt 14 vitner, blant dem eks-kjærester av mannen, ble han frifunnet.

Retten viser til at det på vesentlige punkter ikke er samsvar mellom det fornærmede har forklart på voldtektsmottaket, senere til politiet og til slutt i retten.

Det «foreligger ikke en gang sannsynlighetsoversikt» for at kvinnens historie er sann, selv om de ikke er i tvil om at «noe» skjedde i leiligheten.

«En renvaskelse»

Tiltalte har benektet samtlige forhold. Han erkjenner å ha bitt kvinnen, men sier at det var frivillig i forbindelse med sex.

Saken er blitt veldig gammel. Det er tungt for enhver å ha en slik sak hengende over seg. Forsvarer Ingrid Schanke Eikum

Forsvarer Ingrid Schanke Eikum har ikke rukket å diskutere anke med sin klient.

— Slik jeg leser dommen, er det en renvaskelse. Vi har ikke tatt stilling til om vi vil anke punktet han ble domfelt for, men han er tross alt frifunnet for de alvorligste tiltalepunktene, sier Schanke Eikum.

Hun kritiserer påtalemyndighetens sendrektighet.

— Saken er blitt veldig gammel. Det er tungt for enhver å ha en slik sak hengende over seg, sier Schanke Eikum.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen innrømmer at det har gått for tregt.

Innrømmer at det gikk for sakte

— Det har vært klager og omgjøring, berammingstid og så ble tiltalte syk. Men det er også et drøyt års ren liggetid hos politiet. Det er beklagelig, sier Stolt-Nielsen.

VG har omtalt treg behandling og henleggelser av voldtektssaker i en reportasjeserie nylig. Det har Stolt-Nielsen merket seg.

— I Oslo tar sakene i snitt 290 dager, på landsbasis 180 dager, og i Hordaland politidstrikt 203 dager. Men det kunne godt vært lavere, sier han.

BEKLAGER: Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, her avbildet under Seim-saken i 2007.
SCANPIX (arkiv)