Aktor, politiadvokat Magne Nyborg, hadde lagt ned påstand om 2 års fengsel i saken. I tillegg la kvinnens bistandsadvokat ned krav om erstatning, men mannen ble frifunnet på begge punkter i Fjordane tingrett tirsdag.

Forsvarer Christian Eckhoff ringte ham og fortalte om frifinnelsen onsdag.

— Han var selvfølgelig glad, men ikke overrasket. Han hadde forventet frifinnelse, sier Eckhoff.

Advokaten tviler på at motparten vil anke dommen.

— Påtalemyndighetene skal bevise utover enhver rimelig tvil at tiltalte har gjort noe galt. Her har de ikke engang påvist noen sannsynlighet, sier Eckhoff.

Voldsom hevnaksjon Den påståtte voldtekten skal ha funnet sted i oktober 2007. Dagen etter tok fornærmede saken i sine egne hender sammen med kjæresten og to andre personer.

De fire brøt seg inn i den 53-årige sunnfjordingen mens han lå og sov, og mannen ble utsatt for massiv vold før han klarte å rømme huset.

— Det er bare flaks at jeg lever i dag, sa sunnfjordingen da Bergens Tidende intervjuet ham i fjor sommer.

Alle fire ble dømt for volden i Fjordane Tingrett i oktober 2008. Retten anså det som formildende for det påståtte voldtektsofferet og kjæresten hennes at de «med grunn oppfattet det slik at kvinnen ble voldtatt kvelden før».

«Seksuell kontakt»

Da voldtektssaken var ferdig etterforsket ønsket politiet ikke å ta ut tiltale mot mannen. Denne avgjørelsen ble klaget inn for statsadvokaten, som likevel tok ut tiltale.

Tirsdag ble mannen enstemmig frifunnet for såkalt sovevoldtekt i Fjordane Tingrett, selv om tekniske bevis tyder på at det har vært seksuell kontakt.

Det er påvist sædrester fra tiltalte på det angivelige voldtektsofferets undertøy. Etter rettens mening beviser dette bare at det har vært «en eller annen seksuell kontakt» mellom de to.

Ingen erstatning

Men funnet gir ikke grunnlag for å konstatere at det ble gjennomført samleie, og retten finner det ikke bevist at den seksuelle aktiviteten skjedde mens kvinnen var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg seksuell omgang.

Uavhengig av skyldspørsmålet skulle retten også ta stilling til om mannen skulle betale erstatning til kvinnen.

Selv om en person frifinnes for voldtekt, kan retten avgjøre at det skal betales erstatning. Her stilles det lavere krav til bevisene enn ved fastsettelse av skyld.

Kvinnens krav om erstatning ble imidlertid også avslått, fordi retten ikke finner det sannsynlig at «tiltalte har handlet i samsvar med tiltalevedtaket».

OVERFALT HJEMME: Dagen etter påståtte voldtekten ble mannen overfalt i sitt eget hjem.
ARNE HÅBERG