Den 25 år gamle mannen var tiltalt for å ha gitt innsovningstabletter eller et annet bedøvende middel til unggutten 18. mai i fjor. Deretter skal han ha båret 15-åringen inn på et soverom og tapet armene hans fast til anklene.

Også øynene skal ha blitt dekket med tape. Deretter skal mannen ha voldtatt den sovende gutten som ikke var i stand til å motsette seg handlingen. Han skal også ha dokumentert overgrepet med bilder på sin mobiltelefon.

Da saken gikk for retten i forrige uke krevde statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund fire år og seks måneders fengsel for den voldtektstiltalte bømlingen.

– Jeg konstaterer at dommerne har vurdert bevisene annerledes enn oss, sier Ristesund til bt.no.

Statsadvokatembetet i Rogaland vil nå sende en innstilling til Riksadvokaten som så skal avgjøre om saken skal ankes videre til lagmannsretten.

– Jeg vil anta at i løpet av fjorten dager har de tatt en beslutning i forhold til anke, sier Ristesund.

DNA fra andre

Ifølge retten er det på det rene at gutten ble tilført 6–10 tabletter denne natten. Kombinert med alkoholrusen, gjorde dette at gutten falt i dyp søvn. Med 25-åringens mobil ble det tatt bilder av den nakne gutten i tiltaltes seng.

Disse forholdene taler i sterk grad for at det var tiltalte som utførte handlingene, ifølge retten.

Men siden rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, mener retten at det ikke er ført tilstrekkelige bevis for at det var tiltalte som tapet gutten, eller utsatte ham for seksuelle krenkelser.

Retten peker på at det ikke var vitner til hendelsen, og at 15-åringen selv ikke husker noe fra hendelsen. Det er heller ikke funnet tabletter, eller rester fra disse, i tiltaltes leilighet.

På en av tapebitene er det funnet DNA fra to menn, som ikke stammer fra verken 15-åringen eller tiltalte. Retten kan derfor ikke utelukke at noen andre har tapet gutten.

Fjernet ikke spor

Dersom tiltalte var gjerningsmann, ville retten ha forventet at han fjernet spor ved å ta bot teipingen før gutten våknet. De mener også at det er naturlig at han ville ha slettet nakenbildene på mobilen — dersom han var klar over at disse fantes.

Samlet sett mener Sunnhordland tingrett at det ikke er ført bevis fullt ut for at det var 25-åringen som bandt 15-åringen.

Retten utelukker ikke at tiltaltes forklaring er riktig, og at noen andre enn ham har utført ugjerningene. Retten peker på at gutten lå alene i den ulåste leiligheten, og at han var sterkt beruset.

25-åringen frifinnes dermed etter tiltalen, og må heller ikke betale erstatning til gutten.

Overrasket

Bistandsadvokat Kjell Steinsbø er overrasket over at pressen offentliggjorde dommen før han fikk varslet sin klient. Dette har advokaten tatt opp med Sunnhordland tingrett i dag.

– Jeg har ikke rukket å snakke med min klient, bare med foreldrene. De hadde fått kjennskap til dommen via nettaviser i går. Slik skal det ikke være, sier Steinsbø.

– Når det gjelder dommen kan jeg si mye om den, men det vil jeg ikke gjøre før jeg har fått snakket med min klient.

- Ikke noe tvil Forsvarer Odd Arild Drevland er fornøyd med dommen.

– Jeg synes det er en godt skrevet dom som etter vårt syn ikke etterlater noen tvil. Vi er selvfølgelig veldig fornøyd med utfallet, sier Drevland.

– Hvordan reagerte din klient på frifinnelsen?

– Han er selvfølgelig betydelig lettet. Han var litt i sjokk over påstanden om fire og et halvt års fengsel. Nå får vi håpe vi slipper en runde to i retten. Etter vår oppfatning er bevisene for svake, og det vil være en stor påkjenning både for min klient og fornærmede.