Etter en fest i januar 2005 gikk mannen inn på kvinnens soverom og hadde samleie med henne. Kvinnen hevder hun ble utsatt for et overgrep mens hun sov. 22-åringen forklarte at hun var våken og at samleiet var frivillig.

«Retten finner etter bevisførselen at det er uklart hva som skjedde mellom tlitalte og fornærmede inne på soverommet. Vitneforklaringene i saken er sprikende og styrker ikke fornærmedes versjon», heter det i dommen fra Nordhordland tingrett.

– Var våken

Dommerne viser til at ett av vitnene forklarte at kvinnen var våken like før det angivelige overgrepet.

«Retten betviler ikke at fornærmede har en opplevelse av å ha blitt utsatt for et overgrep. Tiltalte hadde nok grunn til å tro at fornærmede var full, men det er ikke ført bevis for at fornærmede var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen», heter det i dommen.

22-åringen ble frikjent, og slipper også å betale erstatning til kvinnen.