22-åringen var tiltalt for uaktsomt drap, etter å ha skutt og drept jaktkameraten Tore Gaard (22) i Masfjorden 27. oktober i 2012.

Nå har Nordhordland tingrett frifunnet ham.

— Den dypt tragiske ulykken skyldes en rekke uheldige omstendigheter som har virket sammen og har skapt situasjonen hvor Tore Gaard avgikk ved døden, men hvor NN ikke er å bebreide rent strafferettslig. Han må leve med vissheten om å ha drept en kamerat hvilket vil være en tung bør å bære, uansett, skriver dommerne.

Erkjenner skyting

22-åringen har hele tiden erkjent at han skjøt kameraten som han kjente fra storviltlinjen på folkehøyskolen, men forklarte i retten at han trodde det var en hjort han skjøt mot.

De to kameratene var sammen med flere andre på hjortejakt i fjellene ved Mjanger.

Like før ulykken hadde lederen av jaktlaget løsnet skudd mot en kolle, og var usikker på om han hadde truffet den.

- Sikker på at han så hjort

Han ga beskjed til de andre i laget om at dyret trolig løp mot en av jaktpostene. Den tiltalte 22-åringen løsnet da skudd mot det han mente var det skadeskutte dyret - men som viste seg å være kameraten.

Ingen av jegerne hadde forventet at Gaard skulle være på dette stedet da skuddet falt, påpeker dommerne. Han må enten ha kommet ut av kurs på vei mot posten sin, eller gått fra den uten å gi melding.

I retten forklarte mannen at han var helt sikker på at det var en hjort han så. Denne forklaringen har dommerne lagt vekt på når 22-åringen nå er frifunnet.

- Hjernen lar seg lure

Forsvarer Trygve Staff la i sin prosedyre vekt på at persepsjonsforstyrrelser medførte at 22-åringen var sikker på at det var en hjort han skjøt på.

En rettsoppnevnt sakkyndig forklarte i retten hvordan hjernen kan la seg lure til å «se» gjenstander og former som ikke stemmer med virkeligheten, fordi den har en forventing om å se nettopp dette.

Den sakkyndige utelukket ikke at dette kan ha skjedd med 22-åringen, og at han faktisk «så» en hjort der kameraten sto. Dette er dommerne enige i, og konkluderer med at 22-åringen må frifinnes.

- Lettet

— Min klient er lettet i dag. Dette er uansett ikke noe man jubler over, for det er bare et rettslig oppgjør etter en dyp tragedie. Men det har vært en lang ventetid for ham, og det var en lettelse å få et slikt resultat på dette rettslige oppgjøret, sier 22-åringens forsvarer, advokat Trygve Staff.

Han synes dommerne har gjort gode vurderinger.

— Jeg synes dommen er grundig, selvstendig og på et vis modig. Og så synes jeg den har et preg av menneskelighet. Det er noe jeg gjerne skulle sett mer av i dommer. Jeg er ikke enig i alt retten skriver, men på de viktigste punktene synes jeg de har vurdert saken helt riktig, sier Staff.

Ba om fengsel

Aktor la i retten ned påstand om 60 dagers fengsel, hvorav 30 betinget for 22-åringen.

— Det er de allmennpreventive forhold som begrunner at vi ber om straff i form av fengsel, sa politiadvokat May-Britt Erstad.

I tillegg ba bistandsadvokat Odd Arild Helland om 130.000 kroner i oppreisning og erstatning til hver av avdøde sine foreldre. Også dette kravet er 22-åringen frifunnet for.

Vurderer anke

Helland har ennå ikke rukket å diskutere dommen med sine klienter, og ønsker derfor ikke å kommentere den i særlig grad.

— At erstatningskravet er avvist er en naturlig konsekvens av at tiltalte er frikjent for uaktsomt drap. Vi mener jo at kravet er oppfylt, men vil bruke ankefristen på å vurdere om det blir aktuelt med en anke, sier bistandsadvokaten.

Det har foreløpig ikke lyktes BT å komme i kontakt med aktor May-Britt Erstad.