MARIT HOLMmarit.holm@bt.no

Igjen har Gulating lagmannsrett avsagt en dom, hvor en person blir frifunnet for de strafferettslige anklagene men likevel må ta sivilrettslig ansvar for det vedkommende var tiltalt for.

Den juridiske forklaringen på dette er spissfindig, men handler i bunn og grunn om at kravene til bevis er lavere i erstatningssaker enn i straffesaker.

— Min klient synes det er helt urimelig at han skal bli pålagt å betale erstatning for noe han mener han ikke har gjort, sier 31-åringens forsvarer, advokat Bjørn Meltzer.

— Det er helt riktig at jenten er tilkjent erstatning. Det uforståelige er at bevisene ikke var gode nok i straffesaken, sier bistandsadvokaten for den nå niårige jenten, advokat Ada Paulsen.

Dømt i byretten Moren til jenten kom over samboeren mens han stod naken foran datteren. På dette tidspunktet var jenten åtte år gammel. Som vanlig i saker som angår overgrep mot barn, forklarte jenten seg i dommeravhør som ble tatt opp på video og senere spilt av for politietterforskere og by- og lagmannsrett.

31-åringen ble tiltalt for å ha begått de avskyeligste overgrep mot jenten, i over ett år. I Bergen byrett ble 31-åringen dømt til to års fengsel, og til å betale jenten 80.000 kroner i erstatning. I Gulating lagmannsrett ble mannen frifunnet for de alvorlige anklagene, mens erstatningskravet altså ble opprettholdt.

Fagdommere som avgjorde Det var en jury bestående av ti legdommere, en såkalt lagrette, som erklærte mannen ikke skyldig. Erstatningsspørsmålet ble avgjort av tre fagdommere. To av de tre fagdommerne mente det var så stor sannsynlighet for at 31-åringen hadde begått det han var tiltalt for, at det var riktig å dømme han til å betale erstatning.

Bistandsadvokaten til jenten, Ada Paulsen, er svært kritisk til at det brukes lagrette i saker som dette.

— Hovedsakelig fordi lagretten ikke begrunner sin avgjørelse. Derfor vet vi ikke hva de har lagt vekt på, hva de har tenkt eller om noen kan ha misforstått noe. Ut fra det jenten forklarte, og hvordan hun viste hva som skal ha skjedd, er det helt utrolig at saken kunne ende med frifinnelse, sier advokat Ada Paulsen.31-åringens forsvarer, advokat Bjørn Meltzer, er en varm tilhenger av jurysystemet og mener at det er demokratisk at en tiltalt blir vurdert av sine likemenn.

— Vi må feste lit til at juryen bygger sin avgjørelse på livserfaring og sunn fornuft, sier han.