— Dette var jo langt fra en opplagt sak. Vi kan vel si at den sto og vippet, men jeg er veldig glad for at retten trodde på min klient, sier Louis Anda.

Han forsvarte mannen da saken nylig ble behandlet i Nordhordland tingrett. Der sto 27-åringen tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med et barn under 16 år.

Meldt savnet

Det var høsten 2011 de to innledet kontakt. De traff hverandre på chattestedet Badoo og utvekslet personlige opplysninger. De ble enige om å møtes, og den langt eldre mannen plukket opp jenten i nærheten av hennes hjemsted. Hun ble med ham hjem. Der hadde de flere samleier i løpet av noen dager i oktober 2011.

Noe senere ble jenten meldt savnet av sin mor, og saken kom for dagen. Han ble siktet og senere tiltalt.

I retten sa han at han var sikker på at jenten var gammel nok til å ha sex med ham. Det springende punktet var om han hadde opptrådt uaktsomt eller ikke når han trodde hun var over 16 år.

— Det var jo ikke tvil om fakta i saken, men min klient var overbevist om at jenten var gammel nok. Han ble frifunnet. Det viser at han opptrådte i tråd med de aktsomhetskrav som gjelder, sier Anda.

Beskrivelser av skolen

I dommen slår retten fast at jenten opplyste at hun var fylt 18 år før de hadde samleie. Det ble blant annet dokumentert ved en chat-melding dem imellom. På nettstedet var det også 18 års aldersgrense for å delta.

Hun hadde også forklart at hun gikk på en videregående skole der den tiltalte mannen hadde vært elev ved. Fra skolen ga hun beskrivelser som styrket ham i troen på at hun vitterlig gikk der, og dermed var over 16 år.

Andre opplysninger tydet på det samme, ifølge dommen. Mannen hadde blant annet vært hjemme hos jentens foreldre og hilst på dem.

I retten sa han at han regnet med at foreldrene hadde reagert, dersom datteren var så ung som det viste seg at hun var. Jenten hadde også et utseende som kunne tyde på at hun var 17-18 år.

«Han tok feil der»

«Alt i alt mener retten at tiltaltes tro om at hun var over 16 år, ved siden av hennes egen opplysning, ble støttet av så mange ytre omstendigheter at han ikke hadde grunnlag for å gjøre ytterligere undersøkelser», heter det i dommen.

Og videre:

«Det er ikke tale om at han slo seg til ro med usikkerhet, men at han mente at han hadde fått den avklaring som var nødvendig. Han tok feil der, men retten mener at med de opplysningene han hadde, blir det for teoretisk til at han burde ha undersøkt mer selv.»

Jentens bistandsadvokat er Beate Hamre. Aktor var politiadvokat Karsten Engedal. Ingen av dem hadde lest dommen og ønsket ikke å kommentere den.

MØTTES HER: Mannen traff jenten på nettstedet Badoo før de møtte hverandre og hadde sex.