Psykiateren ble i Bergen tingrett dømt til fengsel i ett år og seks måneder. Han måtte også betale oppreisningserstatning på 50.000 kroner til kvinnen.

Påtalemyndigheten krevde fengsel i to år og tre måneder. Men i Gulating ble mannen blankt frifunnet.

Den 53 år gamle psykiateren startet behandlingen av den ti år yngre kvinnen i mai 1994. Forholdet varte frem til august 2005, med ulike avbrudd.

Dommerne i lagmannsretten var delt, men flertallet mener psykiateren ikke misbrukte sin stilling da han innledet forholdet.

«Det dreier seg på godt og vondt om et kjærlighetsforhold som vedvarer uten at noen av partene synes å klare å avslutte det. Det er, slik lagmannsretten ser det, ikke ført bevis for at tiltaltes seksuelle omgang med fornærmede har vært uønsket fra hennes side», skriver retten.

— Min klient er godt fornøyd med denne avgjørelsen, sier psykiaterens forsvarer Anette Vangsnes Askevold.