Halvbrødrene er frifunnet av Midhordaland Tingrett for å ha forgrepet seg mot en jente i desember 2004.

Jenten påstod at guttene hadde holdt henne fast, befølt henne utenpå klærne og prøvd å kysse henne i en undergang, men jenten ble ikke trodd i retten.

Saken ble fremmet mot hennes vilje, og hun forklarte seg svært motvillig under rettssaken. Retten mente derfor at de ikke kan se bort fra at årsaken til jentens oppførsel er at det som sto i tiltalebeslutningen ikke har funnet sted.

De to guttene ble derimot dømt for en rekke andre forhold som innbrudd, tyveri og heleri. 17-åringen ble dømt til 60 dagers betinget fengsel og må betale erstatninger på til sammen kr. 19. 316.

20-åringen må sone 45 dager og betale erstatninger på til sammen 28.369 kroner.