Erik Andersen er dømt på alle punkter unntatt ett — ett av to punkter i tiltalen som omhandlet voldtekt.

Dommerne mener det ikke er bevist at det har skjedd en voldtekt, men har dømt Andersen for forsøk på seksuell omgang med denne gutten.

Her er dommen punkt for punkt Dermed er Andersen dømt for overgrep eller overgrepsforsøk mot alle guttene i tiltalen.

Blant sakene han er dømt for, er voldtekt av en syv år gammel gutt på Sotra i 1999.

Dommerne har satt straffen til forvaring i ni år, med en minstetid på seks år. Dette er det samme statsadvokat Per Egil Volledal ba om.

— Dommen er streng, og den viser at retten mener det er han som står bak alle overgrepene, sier Lærum.

Hun vil ikke si om dommen blir anket.

— Det har jeg ingen formening om, det må vi snakke om.

Hun mener at dommen godt skrevet.

— Det er en streng reaksjon. At han er dømt for en voldtekt er han nok skuffet for, sier Lærum.

Millionerstatning

Andersen er i tillegg dømt til å betale ofrene til sammen 2.525.000 kroner i oppreisning til 66 ofre. Summene til hvert av ofrene varierer fra 30 000 til 125 000 kroner.

Det er betydelig lavere enn kravet fra ofrene, som var på 7,5 millioner kroner. Andersen må også betale saksomkostninger på en halv million kroner.

— Erstatningssummene er langt lavere hva som ble påstått. Det er et signal, sier Lærum.

Fornøyd aktor

Statsadvokat Per Egil Volledal er glad for at dommerne har vært enige i hans argumentasjon.

— Dette viser at etterforsknningen har vært grundig og god, sier han.

Nå håper han at det ikke blir noen ankesak.

— Jeg håper tiltalte ikke vil trekke sine ofre for retten en gang til, men at sluttstrek er satt nå, sier han.

Følger saken på tekst-TV

Andersen selv er ikke til stede under domsavsigelsen.

Han er blitt syk, ifølge dommeren. Andersen vil i stedet få forkynt dommen i Ila fengsel.

— Han er syk. Han har hatt en skade, er operert, og går på sterke medisiner, sier Gunhild Lærum, som er forsvarer for Erik Andersen.

Hun vil ikke røpe hva slags skade det er snakk om.

— Jeg kan forsikre om at det ikke er noe selvskading, det er en helt ordinær skade, sier Lærum.

Han kommer til å følge med i fengselet, ifølge Lærum.

— Han kommer nok til å følge med på tekst-TV, sier forsvareren.

Forvaring

Mer enn et halvt år etter at maraton-rettssaken mot Erik Andersen startet i Follo tingrett, får 58-åringen fra Bergen i dag forkynt dommen.

Dommeren starter klokken ni mandag med å lese domsslutningen, altså hva dommen vil lyde på. Når dommeren er ferdig med å lese domsslutningen går han over til å lese den generelle delen som gjelder bevisvurderingen, og går så gjennom hvert enkelt tiltalepunkt og kravene om erstatning.

Det er ventet at opplesningen av dommen kommer til å ta hele dagen.

— Knyttet til alle overgrepene

Andersen har helt eller delvis erkjent 16 av overgrepene. Aktoratet har imidlertid overbevist dommerne med beviser som de mener knytter Andersen til resten av sakene.

I alle sakene Andersen ikke har erkjent - med ett unntak - har politiet funnet opplysninger som gjør at de kan plassere Andersen i nærheten av eller på gjennomfartsårer som kan føre mot åstedene.

I den siste saken mener statsadvokaten at fremgangsmåten gjerningsmannen brukte og guttens beskrivelse av sølvtape i gjerningsmannens lomme, er nok til å fastslå at det var Erik Andersen gutten møtte.

- Ingen andre gjerningsmenn

Forsvarer Gunhild Lærum mener bevisene langt fra er gode nok, og at politiet har vært ensporet i sin etterforskning.

Hun har argumentert for at ofrenes beskrivelser av gjerningsmannen er så ulike at det må finnes flere gjerningsmenn. Dette avviser dommerne fullstendig.

Heller ikke andre overgrepsforsøk begått etter at Andersen ble pågrepet ligner så mye på lommemann-fremgangsmåten, at disse overgriperne kan tenkes å stå bak noen av forholdene Andersen var tiltalt for, mener dommerne.

Fryktet voldtektsdom

Ifølge Lærum var Andersens største frykt å bli dømt for voldtekt.

— Han har reagert mest på postene i tiltalen om voldtekt, og håper retten tror på ham når han sier han ikke har voldtatt noen, sa Lærum til NTB i går.

Hun brukte i sin prosedyre mye tid på å argumentere mot forvaring.

Statsadvokaten mente derimot forvaring ville være riktig straff selv om Andersen bare skulle bli dømt for de 16 overgrepene han har tilstått.

- Pedofil

De rettspsykiatrisk sakkyndige som har vurdert 58-åringen har konkludert med at Andersen er pedofil, og at det er fare for nye overgrep.

— I denne saken har vi fått beskrevet pedofile handlinger helt fra 60-tallet til 2006, og det vil ikke være nok med noen samtaletimer for å behandle dette, sa Volledal i sin prosedyre tidligere i vår. Han ba retten vurdere om Andersens vilje om behandling er ektefølt, eller taktikk for å overbevise dommerne om å la ham slippe forvaringsstraff.

Risikerer livsvarig fengsel

Forvaring er en såkalt strafferettslig særreaksjon, som brukes når retten mener vanlig fengselsstraff ikke er nok til å verne samfunnet mot en forbryter.

For å bli løslatt etter forvaringsdom, må den dømte ha vist endring. Hvis statsadvokaten mener det ikke har skjedd, kan han kreve forlengelse av forvaringstiden. I teorien kan forvaringen forlenges slik at den dømte blir sittende i fengsel livet ut.