Etter å ha blitt dømt i Bergen tingrett i februar i år, ble Løvaas fullstendig renvasket i dommen fra Gulating lagmannsrett i går.

Dommen slår fast at det ikke er funnet bevis for at han har villedet eller feilbehandlet pasienter i sin virksomhet.

– Vi trodde sterkt på dette resultatet, og nå håper Løvaas at han endelig vil få en normal tilværelse igjen. Hans viktigste mål er å hjelpe mennesker, sier Wesenberg.

Tar pasienter hjemme

Løvaas drev klinikk i Bergen før saken kom opp, og har selv forklart at han har behandlet omkring 2700 pasienter.

Etter at han ble anmeldt av Helsetilsynet i Hordaland for brudd på kvakksalverloven, smuldret grunnlaget for virksomheten raskt bort. Han ble delvis sykemeldt, og har det siste året drevet praksisen fra sitt private hjem.

– Han har fremdeles pasienter som er fornøyde og tror på han. Han har aldri hatt klager eller anmeldelser på seg av noen av pasientene. Det er Helsetilsynet som har skapt denne saken, sier Wesenberg.

BT prøvde å få Løvaas selv i tale i går, men det ville han ikke.

– Det forstår jeg godt. Han er bitter både på politiet, Helsetilsynet og pressen. Ikke bare på VG som hadde den første saken, men også på BT som har hatt en ensidig dekning mot ham, sier Wesenberg.

– Kan bli anket

I Bergen tingrett fikk Løvaas en bot på 20.000 kroner og ble manet til større forsiktighet. Han ble dømt for fire tilfeller der han behandlet pasienter for den smittsomme sykdommen kikhoste.

I dommen fra Gulating slår retten fast at han ikke gjorde annet enn å gi behandling som hadde til formål å styrke pasientenes immunforsvar og deres evne til selvheling.

Dommen slår også fast at begrepet behandling ikke er ment å dekke diagnostisering. Dette er en av konklusjonene som kan føre til at dommen blir anket til Høyesterett.

– I likhet med Helsetilsynet mener vi i påtalemyndigheten at diagnostisering inngår som en del av behandlingsbegrepet, sier politiadvokat Rudolph Christoffersen.

Overrasket

Han er overrasket over dommen, og sammen med Helsetilsynet i Hordaland og Statsadvokatene i Hordaland vil han nå diskutere hvor vidt det er aktuelt å anke dommen.

– Det vil i så fall bli på lovanvendelse, sier Christoffersen.

Politiet får også kritikk i dommen fra lagmannsretten. De mener Løvaas burde ha fått anledning til å forklare seg ytterligere om de ulike journalene og pasientene som var gransket.

– Vi hadde Løvaas inne til avhør. På bakgrunn av den første forklaringen, så vi ikke behov for ytterligere forklaringer, sier Christoffersen.