— Ut fra bevisene i saken er jeg overrasket over at han ikke dømmes for uaktsomt bildrap, sier Line Skjengen, politiadvokaten som førte saken for politiet.

Dødsulykken skjedde på E16 mellom Bergen og Voss for litt over to år siden, cirka 50 meter sør for Steganestunnelen (avmerket på kartet til høyre).

Om kvelden den 24. februar i 2011 kom tilhengeren på et vogntog over i motsatt kjørefelt.

Hengeren traff en personbil som ble kjørt av Kristin Bildøy Boge (46) fra Vaksdal. Hun omkom. To andre i bilen, Boges ektemann og en venninne, kom uskadd fra ulykken.

- Uheldig signal

— Dommen gir en svært uheldig signaleffekt overfor bilister, særlig fordi saken dreier seg om en yrkessjåfør som førte et vogntog på særlig ulykkesutsatte E16 mellom Bergen og Voss.

Ifølge Skjengen mente både Vegvesenet og et sakkyndig vitne at vogntogsjåføren holdt for høy fart gjennom svingen han kjørte - og at dekkene på vogntoget ikke var gode nok for de aktuelle føreforholdene.

«GÅ VIDERE»: - Uavhengig av dommen tror jeg ektemannen er lettet over at saken er avgjort og at han kan gå videre med livet. Det sier Line H. Ingebrigtsen, bistandsadvokat for den omkomne kvinnens ektemann. ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL

Jeg synes det er bevisst uaktsomhet som kvalifiserer til dom for bildrap. Hvis ikke, så spør jeg meg hvor grensen bør gå. Spesielt yrkessjåfører, som representerer et enormt farepotensial når de er på veien, bør få klare signaler fra retten om kravene til aktsomhet, sier Skjengen.

Frakoblete bremser

Det var sludd og våt veibane torsdagskvelden da ulykken skjedde. ABS-/EBS-bremsene på vogntogets tilhenger var koblet fra på grunn av en ødelagt kontakt, men ifølge lagmannsretten ble bremsene ikke brukt da ulykken skjedde. Sjåføren har tidligere erkjent og blitt dømt for manglene ved bremsene.

Den mannlige vogntogsjåføren, nå 46 år, ble tiltalt for såkalt uaktsomt bildrap. Senere ble han også dømt for det i Nordhordland tingrett. Der ble han også dømt til å betale den omkomnes ektemann 100.000 kroner i oppreisningserstatning.

«Feilvurdering»

I en fersk dom fra Gulating lagmannsrett er vogntogsjåføren nå frifunnet for bildrap. Ankedomstolen mener at han har opptrådt uaktsomt ved ikke å tilpasse farten etter forholdene. Men ikke uaktsomt nok til å dømme ham for bildrap.

— Tiltalte har foretatt en feilvurdering under vanskelige og skiftende forhold, men kjøringen fremstår ikke som bevisst hensynsløs, heter det i den enstemmige dommen.

Lagmannsretten dømmer ham likevel for uaktsom kjøring etter den «mildere» bestemmelsen i Vegtrafikkloven. Sjåføren frifinnes også for å betale oppreisningserstatning. Han må nå sone 30 dager i fengsel, og blir også fradømt retten til å føre motorvogn i to år.

- Lettet

Bistandsadvokaten for Bildøy Boges ektemann, Line H. Ingebrigtsen, sier hun er «litt overrasket» over dommen.

— Men jeg ser at en samlet lagmannsrett står bak. Jeg er særlig overrasket over at det heller ikke er idømt erstatning, så lenge beviskravet for erstatning er lavere enn for straffesaken, sier Ingebrigtsen.

- Hva tror du dommen vil bety for den etterlatte ektemannen?

— Uavhengig av dommen tror jeg han er lettet over at saken er avgjort og at han kan gå videre med livet.

Kan bli anket

Politiadvokat Line Skjengen sier det nå blir opp til statsadvokaten om dommen skal ankes eller ikke.

Vogntogsjåførens forsvarer, advokat Jon Swensen, sier dommen er en betydelig lettelse for hans klient.

— Jeg fikk dommen torsdag ettermiddag og har snakket med min klient om den. For ham er det stor forskjell på å bli dømt for bildrap og en dom etter Vegtrafikkloven. Det er en betydelig lettelse for ham, sier Swensen.

Samtidig fremhever han at tapet av førerretten vil gjøre at 46-åringen står uten jobb cirka ett år fremover.

— Han jobber per nå som lastebilsjåfør. Førerkortreaksjonen i dommen vil gjør det vanskelig for ham. Men det er for tidlig å si om vi vil anke, sier forsvareren.