Sjåføren arbeidet som bud da han sommeren 2001 rygget ut av parkeringsplassen ved Folke Bernadottes vei 38, kontorbygget som huser forsikringsselskapene Vesta og Vital.

Slo hodet i asfalten

Under ryggingen kjørte han på en eldre mann og en eldre kvinne. Mannen døde av skadene han fikk da han falt og slo hodet i asfalten, mens kvinnen ble lettere skadet.

Etter ulykken ble den nå 24 år gamle mannen dømt av Bergen tingrett til 120 dagers fengsel. Nå har Gulating lagmannsrett kommet frem til et annet resultat.

Lav fart

Sjåføren holdt relativt lav fart, og det kan ikke regnes som uaktsomt at han ikke forutså risikoen for en dødsulykke, mener et mindretall av dommerne. Ettersom færre enn fem dommere stemte for domfellelse, frifinnes sjåføren for uaktsomt drap.

I stedet dømmes mannen til 60 dagers betinget fengsel, for overtredelse av Vegtrafikklovens bestemmelser om varsomhet i trafikken.

Slipper erstatning

Sjåføren slipper også å betale oppreisning på 100.000 kroner til den omkomnes familie.