Midhordland tingrett frifant i dag en 19 år gammel gutt for bildrap. Han ble dømt for klanderverdig kjøring og for å ikke å ha sørget for at bilen var i god nok stand, men ble frifunnet for det alvorlige tiltalepunktet om bildrap.

Totalvrak

Dødsulykken skjedde på Tellnes i november 2000. 49 år gamle Sturla Moritz Oppedal fra Sund mistet livet. Den da 18 år gamle studenten ble hardt ska-det.

Ulykken skjedde da 19-åringens bil kom over i motgående kjørebane. Begge bilene ble totalvrak i frontkollisjonen. 19-åringen ble tiltalt for uaktsomt drap. Påtalemyndigheten mener han holdt for høy fart, og at bilen hans ikke holdt tilfredsstillende teknisk stand. 19-åringen har hele tiden nektet straffskyld.

Tingretten kom frem til at dieselsøl i veibanen var en av flere mulige årsaker til ulykken, og at dieselsølet var en faktor 19-åringen ikke kunne vite om.

Tingretten har funnet 19-åringen skyldig i å ha holdt høyere fart enn forholdene på stedet tilsa. En rapport utarbeidet av Statens Vegvesen etter ulykken, slår fast at 19-åringens bil etter vegvesenets syn var et kjøretøy som aldri skulle ha blitt brukt på offentlig vei.

Retten mener at 19-åringen burde ha sørget for en grundigere gjennomgang av den gamle bilen, og ikke nøyd seg med å reparere mangler etter hvert som de oppsto.

Gråt i retten

Den tidligere ustraffede 19-åringen gråt da han forklarte seg i retten, og dommeren legger vekt på at ulykken har gått sterkt inn på den unge gutten.

— Han er sterkt preget av det som har skjedd. Denne saken har to ofre, både avdøde og 19-åringen. 19-åringen må leve resten av livet med tanken på at han har forårsaket et annet menneskes død, sier 19-åringens forsvarer, advokat Knut H. Braathen.

Midhordland tingrett legger i straffskjerpende retning vekt på at 19-åringens kjøring medførte at en person omkom, og store materielle skader. Straffen ble 120 dagers betin-get fengsel, og en bot på 5000 kroner.